RSS

Hoe kan ik bezwaar aantekenen?

Als u het niet eens bent met de gegevens op de beschikking kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn: dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking

De gemeente kan u op verzoek een taxatieverslag verstrekken of u logt in met uw DigID. Hier kunt u zelf een taxatieverslag inzien en eventueel uitprinten. Ook kunt u een standaardbezwaarformulier downloaden waarmee u bezwaar kunt maken tegen de WOZ-beschikking. Het bezwaarformulier is onderaan deze pagina te downloaden.

In het taxatieverslag staan verkoopcijfers van andere, vergelijkbare panden. Op die manier kunt u nagaan of de waarde van uw huis juist is vastgesteld. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaarschrift. De gemeente doet vervolgens een uitspraak op dit bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak van de gemeente kunt u beroep aantekenen bij de belastingrechter. 

Na de termijn van zes weken kunt u het betreffende jaar geen bezwaar meer aantekenen tegen de WOZ-beschikking. Dit betekent dus dat u tegen de aanslag onroerende-zaakbelastingen die in dat jaar wordt opgelegd geen bezwaar meer kunt maken tegen de vastgestelde waarde van de onroerende zaak.

Als iemand anders voor u bezwaar maakt, moet bij het bezwaarschrift een deugdelijke machtiging worden meegezonden.

Voor meer informatie over het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met de gemeente.