Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. 

Hoe werkt het?

Als u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u verzoeken om een betalingsregeling. Wordt uw verzoek ingewilligd, dan wordt met u een regeling getroffen.

Betalen kan met een automatische incasso.