Wat is het?

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen doordat u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft. U kunt de gemeente dan vragen om kwijtschelding of een betalingsregeling.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Hoe werkt het?

Is vorig jaar kwijtschelding verleend?

Is de kwijtschelding van riool- en afvalstoffenheffingen het afgelopen jaar aan u verleend en is uw financiële situatie ten opzichte van vorig jaar niet veranderd? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor automatische kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding is toegekend

Als u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, krijgt u omstreeks eind februari een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin de kwijtschelding is verwerkt. 

Geen automatische kwijtschelding is toegekend

U krijgt van ons in september of in oktober een brief als u niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Reden hiervan kan zijn dat uw situatie ten opzichte van vorig jaar is veranderd

Nog niet eerder kwijtschelding aangevraagd of geen automatische kwijtschelding gekregen?

Dan kunt u een kwijtscheldingsaanvraag online regelen. 

Kwijtschelding waterschapslasten

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor de waterschapslasten, dan moet u zelf contact opnemen met Waterschap De Dommel(0411) 61 86 68

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 100% van de geldende bijstandsnorm
  • Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding wordt strenger dan bij de bijstandsuitkering op het vermogen gelet. Per individu wordt dit berekend.
  • De WOZ waarde van uw huis is niet hoger dan de hypotheekschuld (bij een groter verschil van € 2.269,00)
  • Uw motorrijtuig is niet meer waard dan € 2.269,00.
  • U heeft niet meer dan één motorrijtuig
  • U heeft geen lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
  • U heeft geen caravan of vakantiehuis