Wat is het?

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolrechten (ten dele) terugkrijgen.

Hoe werkt het?

U krijgt de teruggave automatisch als u daar recht op hebt.

U vertrekt uit de gemeente

Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u weer betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u meestal geen teruggave. Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis of gaat u bij iemand anders inwonen? Dan kunt u soms toch teruggave krijgen.