Adviesraad Sociaal Domein Nuenen

Adviesraad Sociaal Domein Nuenen (ASD)

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden op het terrein van het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om integrale en evenwichtige ontwikkeling van gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de gemeente een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld.

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Nuenen c.a. die nadenken over wat in onze gemeente goed gaat en hoe dat goede te behouden, over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken en daaruit conclusies trekken voor adviezen. Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun hun werk in vrijheid en ongebondenheid.

Contact