Damoclesbeleid

Nuenen bestrijdt drugs en hennepteelt

De bestrijding van drugshandel en hennepteelt heeft een hoge prioriteit in onze gemeente.
De invoering van het nieuwe Damoclesbeleid in september 2015 biedt de gemeente nu de ruimte om zonder waarschuwing direct in te grijpen. Dat beleid werpt zijn vruchten af! Afge-lopen maanden sloot burgemeester Houben diverse woningen verspreid over onze gemeen-te, waaronder in Nuenen-Noord, Gerwen, Nuenen-Centrum en Nuenen-West. Daarnaast moest een bedrijf in Nuenen-Centrum de deuren sluiten vanwege een hennepplantage.

Nieuw beleid! Geen waarschuwing meer, maar direct sluiten

In het verleden kreeg men na constatering van een wietplantage in een woning de eerste keer een waarschuwing. Binnen de regelgeving die nu geldt (Damoclesbeleid 28 september 2015) kan de gemeente direct overgaan tot sluiting van het pand voor één maand. Bovendien zijn de sluitingsmogelijkheden die daarna volgen ook verscherpt. Bij een tweede overtreding is dat vier maanden en na een derde keer kan een sluiting voor onbepaalde tijd volgen.

Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste constatering volgt een sluiting van 6 maanden, na de tweede keer 12 maanden en na een derde overtreding kan de gemeente het pand voor onbepaalde tijd sluiten.

Voor harddrugs gelden nog ingrijpendere consequenties!

Bent u zich bewust van de risico’s?

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken wat de risico’s zijn van hennepteelt of drugshandel. Ook voor diegenen die er wellicht niets mee te maken hebben, maar die wel wonen of een bedrijf hebben in het pand waar de politie drugs of een wietplantage constateert. U loopt het risico het pand te moeten verlaten met alle gevolgen van dien!
Verhuurders kunnen bijvoorbeeld de huurovereenkomst na een dergelijke overtreding ontbinden. Dat geldt ook voor panden die u van de gemeente huurt.