Dorps- en wijkraden

Een dorps- of wijkraad is een adviescommissie van het college die de collectieve belangen van de inwoners in zijn werkgebied behartigt en heeft daartoe de volgende taken en bevoegdheden:

  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen belang in het dorp of wijk be├»nvloeden.
  • Communicatieve taken als intermediair naar inwoners in het werkgebied.
  • Betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied 

U kunt meer lezen over de taken en bevoegdheden in het reglement.

Er is een wijkraad in Eeneind, en in Gerwen en Nederwetten zijn dorpsraden. Informatie vindt u op de website van de raden.

Contactpersoon binnen de gemeente als het gaat om Dorps- en wijkraden en/of Wijkgericht werken is Kim van der Bruggen. Zij is bereikbaar via (040) 2631 664 of k.vanderbruggen@nuenen.nl.