Gast van de raad

De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de raad’. U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsvergadering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u werken we aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Programma

We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De data van de raadsvergaderingen zijn te raadplegen via nuenen.raadsinformatie.nl Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer en ontvangen u om 18.00 uur, met een broodje. Hierna krijgt u uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering bijwonen. Een van de gastheren is tijdens de vergadering uw aanspreekpunt zodat u uw vragen of opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we napraten.

Bent u gast bij een raadsvergadering?

Stuur dan een email naar griffie@nuenen.nl of bel 040 – 2631 679. We horen het graag.

Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a