Griffie

griffier marloes laurenssen en medewerker griffie aletta draadjerDe raadsgriffie is een belangrijke spil in uw contact met de gemeenteraad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over raadsaangelegenheden en inspraak. De samenstelling is als volgt:

Marloes Laurenssen : Griffier
Aletta Draadjer : Medewerker griffie

De griffie is bereikbaar via (040) 2631679 of per e-mail op griffie@nuenen.nl