Instrumenten van de raad

Om zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken goed uit te voeren heeft de raad de volgende instrumenten.