Aanzet: een effectieve begeleiding naar werk

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2019.

Aanzet: een effectieve begeleiding naar werk

Met werken je mogelijkheden in beeld brengen

Dienst Dommelvallei en WSD werken nauw samen om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te begeleiden. Sinds maart 2018 doen zij dit met een aangepaste, succesvollere methode; AanZet. Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen gaan kort daarna drie maanden aan het werk met behoud van uitkering. En juist in die periode wordt heel duidelijk wat iemand kan en nĂ³dig heeft om duurzaam aan het werk te gaan.

 Mensen begeleiden naar werk

Dienst Dommelvallei verzorgt o.a. Sociale Zaken voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. WSD is het sociale werkbedrijf van dezelfde gemeenten. Samen begeleiden zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

 Capaciteiten en werkritme

De methode AanZet is effectief omdat mensen snel aan het werk gaan en omdat er op het werk een goed beeld gekregen wordt van hun capaciteiten en mogelijkheden. Mensen die aangemeld worden voor AanZet gaan aan de slag op een van de werkplekken van WSD in de gemeenten Son en Breugel en Nuenen. Op het werk wordt duidelijk hoe iemand zich gedraagt, welke capaciteiten iemand heeft, welke mogelijkheden er zijn qua werk en of er begeleiding nodig is. Bovendien doen ze weer werkritme op en worden ze geactiveerd om mee te doen op de arbeidsmarkt.

 Positieve resultaten

In de bijna anderhalf jaar dat het project loopt, leert de ervaring dat er meer en specifiekere informatie over mensen met een uitkering te verzamelen is als zij aan het werk zijn. Kansen op werk en wat er nodig is om dit te bereiken, worden goed in beeld gebracht.

Inmiddels is de 100ste aanmelding een feit en zijn de resultaten positief. Van de 100 mensen die deelnemen aan het traject heeft bijna 50% een betaalde (parttime) baan gevonden. Zij maken geen gebruik meer van een uitkering