Bodemonderzoek Luistruik: geen bijzonderheden aangetroffen, archeologisch onderzoek gaat verder

Dit item is gearchiveerd op 23-07-2019.

Er zitten in het gebied Luistruik relatief veel metalen voorwerpen in de grond. Daarvan is onderzocht of dat zaken zijn die gevaarlijk kunnen zijn, zoals niet ontplofte munitie (granaten bijvoorbeeld) uit één van de wereldoorlogen. Dat gebeurde maandag 12 november, door een OCE detectieploeg (Opsporen Conventionele Explosieven) onder leiding van een Senior OCE deskundige. Tijdens dit onderzoek is op het terrein geen (niet-ontplofte) munitie en/of resten daarvan gevonden. Er zijn ook geen andere bijzonderheden aangetroffen.

Het gebied is daarom vrijgegeven voor het project Luistruik.

De archeologen starten maandag 19 november met hun vervolgonderzoek.