Bodemonderzoek Luistruik

Dit item is gearchiveerd op 23-07-2019.

Binnenkort wordt ook het laatste deel van nieuwe wijk Luistruik ontwikkeld. Er worden nog 85 woningen gebouwd en ca. 50 appartementen. Als alles volgens plan verloopt zou het hele plan in 2020 klaar moeten zijn.

Bodemschatten

Maar zover is het nu nog niet natuurlijk. We beginnen met het bouwrijp maken van de grond. En daarvoor gaan we eerst de grond in. Er start in de week van 12 november een archeologisch onderzoek, om eventueel aanwezige ‘’bodemschatten’’ veilig te stellen. Het zou immers zonde zijn als er mooie en/of waardevolle dingen begraven liggen waar we niet van weten en die, met de bouw, ook beschadigd kunnen raken.

In 2008 is de Luistruik al onderzocht via een proefsleuvenonderzoek, een soort kijkoperatie. Wat bleek? Er zijn op het terrein volop sporen aanwezig van bewoning en grondgebruik uit late prehistorie en de late Middeleeuwen. Het nu geplande onderzoek zal zich richten op de opgraving van sporen van nederzettingen uit de midden tot late IJzertijd, de Romeinse Tijd en de middeleeuwen.

Metaal

Er zitten in het gebied ook relatief veel metalen voorwerpen in de grond. Daarvan zal worden onderzocht of dat zaken zijn die gevaarlijk kunnen zijn, zoals niet ontplofte munitie (granaten bijvoorbeeld) uit één van de wereldoorlogen. Dat onderzoek zal worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Overigens wordt de kans dat dergelijke zaken worden aangetroffen heel klein geschat, maar men neemt graag het zekere voor het onzekere.