Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet

Dit item is gearchiveerd op 09-01-2020.

Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet

De gemeente Nuenen verstrekt onder voorwaarden een compensatie voor het verplicht eigen risico voor de ziektekostenverzekering. De tegemoetkoming voor 2019 bedraagt, afhankelijk van uw inkomen, €300 tot €385.

Voorwaarden

  • U bent woonachtig in de gemeente Nuenen;
  • U bent op 1 januari 2019 21 jaar of ouder en;
  • U heeft over de kalenderjaren 2016, 2017 en 2018 het eigen risico voor de ziektekostenverzekering volledig betaald.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is ook de hoogte van uw inkomen van belang. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het sociaal minimum.Afbeeldingsresultaat voor compensatie eigen risico"

Aanvragen

U kunt tot 1 januari 2020 de tegemoetkoming voor 2019 aanvragen met een aanvraagformulier. Als u geen aanvraagformulier voor 2019 heeft ontvangen dan kunt u dit formulier vanaf 1 november  ook ophalen op het gemeentehuis of het CMD (aan de Berg).