Eerste ster ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor Nuenen centrum

Dit item is gearchiveerd op 26-09-2019.

Het centrum van Nuenen heeft onlangs de eerste ster van het landelijke Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Het certificaat is donderdag 21 maart uitgereikt aan leden van de werkgroep KVO, waarin gemeente, politie, brandweer, ondernemers en het centrummanagement zijn vertegenwoordigd. Reden voor het toekennen van het keurmerk is de wijze van samenwerking binnen de Nuenense werkgroep en het feit dat we een eerste aanzet tot verbeterpunten hebben opgesteld.

Keurmerk KVO

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en heeft als doel een winkelgebied op alle mogelijke onderdelen veilig te maken. Niet alleen een veilig ondernemersklimaat, maar ook een optimale veiligheid voor de bezoekers en bewoners van het centrum. Aan de hand van ondernemers enquêtes, cijfers van politie en gemeente en een schouw door het centrum, is een maatregelenmatrix opgesteld waarin de doelstellingen, prioriteiten en te nemen maatregelen voor het centrum van Nuenen zijn opgenomen. Deze maatregelen hebben betrekking op diverse, uiteenlopende aspecten: brandveiligheid, criminaliteit en onveiligheid, overlast, communicatie, verkeer, onderhoud en beheer. Samenwerking tussen de betrokken organisaties is dan ook van essentieel belang. Voor Nuenen is een werkgroep actief, waarin alle betrokken instanties samenwerken om de veiligheid in het centrum van Nuenen te waarborgen en te verbeteren.

In totaal kunnen organisaties 3 sterren ontvangen. De tweede en derde ster worden uitgereikt na een jaarlijkse toetsing op basis van de mate van uitvoering van de maatregelen.

Op naar de volgende ster voor Nuenen!

De werkgroep KVO heeft het certificaat in ontvangst genomen. Van links naar rechts: Henry van Vlerken (centrummanager), Raymond Deckers (ondernemer), Joris van den Bosch (gemeente Nuenen), Jeroen Baselmans (politie), Hetty Tindemans (wethouder gemeente Nuenen), Inge Mikkers (brandweer)