ErfgoedLab Brabant ondersteunt kosteloos bij herbestemming rijksmonumenten

Dit item is gearchiveerd op 23-07-2019.

Bent u eigenaar van een Brabants rijksmonument en overweegt u herbestemming? Dan kunt u tegenwoordig advies en ondersteuning krijgen van ErfgoedLab Brabant. Dit nieuwe onafhankelijke ‘platform voor herbestemmingsvraagstukken’, gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, gaat beweging in de monumentenmarkt stimuleren door eigenaren en initiatiefnemers te ondersteunen en adviseren. 

Complexiteit herbestemmingsproces

Voor een deel van de ca. 6.000 Brabantse rijksmonumenten is de toekomst ongewis: het doel waartoe het monument ooit gebouwd was, is in de loop der jaren achterhaald. Door het ontbreken van een passende hedendaagse functie met een sluitende exploitatie, gecombineerd met de hoge kosten van restauratie en onderhoud, dreigt na leegstand verval, en uiteindelijk sloop. In hun ambitie om een nieuwe bestemming te ontwikkelen lopen eigenaren en initiatiefnemers vaak vast in de complexiteit van het herbestemmingsproces. Men mist daartoe eenvoudigweg de kennis en ervaring die nodig is om een dergelijk lastig proces tot een goed einde te brengen. ErfgoedLab Brabant haakt aan op initiatieven die een extra impuls kunnen gebruiken en is tegelijkertijd vraagbaak, gids, intermediair, lobbyist en netwerker. 

Ondersteuning met advies en vouchers

René Hanssen, directeur ErfgoedLab Brabant: “Het herbestemmen van monumenten is een proces van lange adem waar eigenaren dikwijls niet uitkomen. Te vaak sneuvelen er kansrijke initiatieven vanwege gebrek aan kennis en inzicht of het ontbreken van een ter zake kundige procesmanager. Vanuit ErfgoedLab Brabant gaan wij initiatiefnemers ondersteunen met advies en vouchers waarmee ze expertise en ondersteuning kunnen inkopen. Het platform voor herbestemmingsvraagstukken is vanaf vandaag geopend en we staan klaar om te helpen.”  

De vouchers kunnen worden aangevraagd via de website. Iedere voucher heeft een waarde van maximaal €5.000,- en de regeling biedt de mogelijkheid om per project meerdere vouchers aan te vragen. Hiermee kan, afhankelijk van de fase van het project, expertise en ondersteuning worden ingekocht op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken, kostenramingen en conceptontwikkeling. ErfgoedLab Brabant gaat deze mogelijkheid ook proactief bij gemeenteambtenaren en wethouders onder de aandacht brengen. De stimuleringsregeling loopt in ieder geval tot eind 2018 en bij gebleken succes wordt deze verlengd. 
 

Gemeente Nuenen vindt de nieuwe stimuleringsregeling een goed initiatief en wil deze graag kenbaar maken aan haar inwoners. Wilt u meer weten over de regeling of een voucher aanvragen? Neem dan contact op met ErfgoedLab Brabant.