Geslaagde handhavingsactie buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2019.

Geslaagde handhavingsactie buitengebied

Op zaterdag 11 mei is doorWildcrossen BOA’s een handhavingsactie uitgevoerd in het buitengebied van onder andere onze gemeente Nuenen. De actie was gericht op stroperij, wildcrossen en afval- en drugsdumpingen. Goed samenwerken stond deze dag centraal om zo het toezicht te verbeteren en de pakkans van overtreders te vergroten. En met resultaat, zo is er op heterdaad een procesverbaal uitgeschreven voor een afval dumper, zijn er sporen van stroperij aangetroffen en zijn er verschillende proces verbalen uitgeschreven voor motorcrossers en het niet aanlijnen van een hond. Ook zijn er een flink aantal motorcrossers die men niet staande kon houden maar waarvan het kenteken wel is genoteerd. Deze worden indien mogelijk nog bestuursrechtelijk vervolgd. Een behoorlijke opbrengst dus en het onderstreept nog eens de noodzaak van het werk van de handhavers in het buitengebied. En tot slot kregen de BOA’s complimenten van voorbijgangers over deze actie, een mooie blijk van waardering!

U ziet een misstand, direct melden!

Het bGeslaagde handhavingsactie buitengebied Son én Breugel, Nuenen en Bestuitengebied kent velerlei problemen zoals hierboven genoemd die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. ‘Mensen moeten weten dat dit speelt en ons helpen met melden door het speciale nummer te bellen: 099-9965432’, aldus Arnoud Jakobs, een van de BOA’s die bij de actie betrokken was. Om dit soort misstanden in de toekomst te blijven aanpakken is goed toezicht nodig. ‘Samen Sterk in Brabant’ streeft er naar om het toezicht te verbeteren.

SSiB met tel