Informateurs Nuenen brengen advies uit

Dit item is gearchiveerd op 15-05-2018.

Na de verkiezingsuitslag van 21 maart jl. zijn de politieke partijen van de gemeente Nuenen c.a. bijeen geweest om de uitslag te duiden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de partijen akkoord gegaan met het voorstel van W70, als grootste partij en winnaar (niet de enige) van de verkiezingen om informateurs te benaderen. De fractievoorzitter van W70 heeft Eef van Turnhout, wethouder te Son & Breugel en Wim van de Kerkhof, directeur ontwikkelbedrijf Ruimte voor Ruimte tevens lid van W70, gevraagd om als informateurs de eerste stappen te zetten naar een nieuwe raadscoalitie.

De informateurs hebben hun opdracht afgerond en advies uitgebracht over de te vormen coalitie, wat de onderdelen van een raadsprogramma zouden kunnen zijn, hoe om te gaan met de bestuurlijke toekomst en de verhouding tussen raad, coalitie en college.

Hieronder kunt u het advies inzien. In de verkenning met de partijen is gebruik gemaakt van een vragenlijst, die hieronder ook te downloaden is.