Integrale controle bedrijventerrein Eeneind Nuenen

Dit item is gearchiveerd op 05-03-2019.

Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Vandaag vond daarom een integrale controle met verschillende instanties plaats op bedrijventerrein Eeneind in Nuenen.

Controle

Met de actie hebben verschillende instanties gezamenlijk meerdere (auto)bedrijven gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De bedrijfspanden werden ook onderzocht op onwettige activiteiten zoals de verkoop van gestolen auto-onderdelen.

Samenwerking tussen instanties

De controle is een gezamenlijke actie van de gemeente Nuenen, Politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Met deze gezamenlijke aanpak willen we mogelijke illegale activiteiten op Eeneind terugdringen en daarmee het bedrijventerrein veiliger en economisch aantrekkelijker maken, zie ook www.nuenen.nl/nuenen-ruimt-op.

Resultaten

De controle is goed verlopen. De betreffende ondernemers hebben alle medewerking verleend aan de controle. De onderlinge samenwerking en communicatie tussen de partners was goed.
Een aantal specifieke resultaten van de controle zijn:

  • In totaal zijn 11 autobedrijven gecontroleerd.
  • De politie heeft één persoon aangehouden.
  • De politie heeft één voertuig en meerdere auto-onderdelen in beslag genomen, welke vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.
  • Controleurs van de gemeente constateerden enkele gevallen van strijdig gebruik met het bestemmingsplan.
  • Controleurs van de Omgevingsdienst constateerden enkele lichte milieuovertredingen.

‘We kijken terug op een succesvolle controle. Door de inbreng van ieders expertise kunnen we de illegale activiteiten terugdringen en zodoende de kwaliteit van het bedrijventerrein verbeteren. De komende tijd gaan we op regelmatige basis integrale controles houden waarbij we controleren op het naleven van gemeentelijke wet- en regelgeving. Op onze website vermelden wij alle informatie over deze controles.’

- Patrick Kolijn, algemeen leidinggevende controle en tevens relatiemanager bedrijventerreinen gemeente Nuenen.

Wat kunt u doen?

Als gemeente pakken we (ondermijnende) criminaliteit aan, samen met onze partners. Maar ook uw hulp is nodig. Meld verdachte situaties bij de politie (via politie.nl/mijn buurt) of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.