Integrale controle bedrijventerrein Eeneind Nuenen

Dit item is gearchiveerd op 16-06-2019.

Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Dinsdag 16 april 2019 vond daarom een integrale controle met verschillende instanties plaats op bedrijventerrein Eeneind in Nuenen.

Controle

Met de actie hebben verschillende instanties gezamenlijk meerdere bedrijven gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De bedrijfspanden werden ook onderzocht op illegale activiteiten.

Samenwerking tussen instanties

De controle is een gezamenlijke actie van de gemeente Nuenen, Politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Met deze gezamenlijke aanpak willen we mogelijke illegale activiteiten op Eeneind terugdringen en daarmee het bedrijventerrein veiliger en economisch aantrekkelijker maken, zie ook www.nuenen.nl/nuenen-ruimt-op.

Resultaten

De controle is goed verlopen. De betreffende ondernemers hebben medewerking verleend aan de controle. De onderlinge samenwerking en communicatie tussen de partners was goed. Een aantal specifieke resultaten van de controle:

  • In totaal zijn 11 bedrijfspanden (waaronder autobedrijven) gecontroleerd.
  • De politie heeft een personenauto en diverse auto-onderdelen in beslag genomen voor nader onderzoek.
  • Controleurs van de gemeente constateerden enkele gevallen van strijdig gebruik met het bestemmingsplan.
  • Controleurs van de Omgevingsdienst constateerden enkele kleine milieuovertredingen.

‘We kijken terug op een succesvolle controle. De controle is er één uit een serie van meer – zowel kleinere als grote, integrale – controles. We controleren op het naleven van gemeentelijke wet- en regelgeving. Daarnaast verzamelen we informatie waarmee we illegale activiteiten kunnen terugdringen en de kwaliteit van het bedrijventerrein kunnen verbeteren. Op onze website vermelden wij alle informatie over deze controles.’ - Patrick Kolijn, algemeen leidinggevende controle en tevens relatiemanager bedrijventerreinen gemeente Nuenen.

Wat kunt ú doen?

Als gemeente pakken we georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan, samen met onze partners. Maar ook uw hulp is nodig. Meld verdachte situaties altijd bij de politie (via politie.nl/mijn buurt) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).