Integrale controle opslagboxen

Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen te bewaken, vinden regelmatig controles plaats. Woensdag 2 oktober 2019 vond een integrale controle plaats gericht op opslagboxen.

Doel controle

De controle was een gezamenlijke actie van gemeente Nuenen, Politie en Veiligheidsregio. Tijdens de controle hebben de verschillende instanties gezamenlijk een aantal (bedrijven met) opslagboxen in Nuenen gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Doel was met name het verkrijgen van inzicht in het gebruik van opslagboxen. Daarnaast zijn brandveiligheid en constructie ook aspecten waarop gecontroleerd is. We willen hiermee de veiligheid en leefbaarheid in Nuenen vergroten en mogelijke illegale activiteiten terugdringen.

Resultaat

We kijken terug op een succesvolle controle. In totaal zijn 75 opslagboxen op twee verschillende locaties gecontroleerd. In één opslagbox zijn diverse materialen aangetroffen die (kunnen) duiden op de constructie van een hennepkwekerij (o.a. koolstoffilters en schakelmateriaal). De politie heeft dit verder in onderzoek. De rest van de opslagboxen voldoet aan de regels waarop gecontroleerd is.

Samenwerkende overheid

In Oost Brabant werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de overheid om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving wordt overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen.

Uw melding helpt ons

Naast de rol van de overheid is ook uw rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Zo hebben we in de maand april 2019 een verdubbeling van het aantal drugsregelateerde meldingen ontvangen via Meld Misdaad Anoniem ten opzichte van de maand maart 2019. Uw melding helpt ons enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving.

Heeft u vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd!

Dit kan bijvoorbeeld bij uw wijkagent maar ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).