Nuenen controleert op hondenoverlast

Dit item is gearchiveerd op 08-03-2018.

Nuenen controleert op hondenoverlast

Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

‘In burger’

Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hondenpoep en niet-aangelijnde honden gecontroleerd en helaas ook op bekeurd. Toch blijven de meldingen van hondenoverlast binnenstromen.

Om de overlast van honden te beperken, is het mogelijk dat de boa’s ook in burger gaan controleren. We hopen hiermee te bereiken dat alle hondenbezitters gaan bijdragen aan een schone en veilige omgeving. De boa’s kunnen zich altijd legitimeren wanneer zij in burger optreden. Twijfelt u eraan of u te maken hebt met een boa? Vraag gerust naar een legitimatiebewijs.

De regels voor honden(eigenaren)

In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:

  • U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hondenlosloopwegen of – terreinen. Een overzicht van deze locaties, is hier te vinden op onze website.
  • Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake is van een geleidehond of een sociale hulphond.
  • U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.
  • U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor sommige hondenlosloopwegen of – terreinen geldt de opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of – terrein geldt alleen als dit staat aangegeven.

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hondenpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in parken, plantsoenen en bossen).

Hondenlosloopwegen en –terreinen

Een hond mag alleen op een losloopweg of –terrein onaangelijnd lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los mag lopen op de weg, het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilanden tuinen etc. behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het betreden van deze gebieden door uw hond -onaangelijnd en niet onder uw toezicht-  is dus niet toegestaan.

OvertrediGerelateerde afbeeldingng van de regels heeft gevolgen

Wij vragen uw vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?

Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd hier kwijt.