Nuenen tekent prestatieafspraken 2019

Dit item is gearchiveerd op 21-02-2019.

Nuenen tekent prestatieafspraken 2019

Gemeente Nuenen en de betrokken woningcorporaties en huurdersverenigingen hebben dinsdag 11 december hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken 2019. Hierin staat onder meer dat de partijen zich inzetten voor een toename van ruim 300 sociale huurwoningen tot 2028. Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen kan zich niet vinden in een deel van de afspraken en heeft daarom niet getekend.

De prestatieafspraken zijn ondertekend door de gemeente Nuenen, de corporaties Helpt Elkander, Wooninc., Woonbedrijf en Woonzorg Nederland, het huurdersplatform Helpt Elkander, Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Zij hebben vastgelegd hoe ze komend jaar verder werken aan de volkshuisvestelijke en maatschappelijke thema’s in Nuenen.

Prestatieafspraken

Enkele van de gemaakte concrete prestatieafspraken zijn:

  • Partijen zetten zich in voor een toename van ruim 300 sociale huurwoningen tot 2028, waaronder 80 woningen specifiek voor jongeren. Daarnaast zijn er ook 65 sociale huurwoningen voor verzorgd wonen opgenomen.
  • Om te komen tot dit ambitieuze aantal woningen, willen de partijen in 2019 een kansenkaart woningbouw opstellen. Hierin leggen we mogelijke woningbouwlocaties vast, inclusief potentiële woonwagenlocaties.
  • Op de locatie Wederikdreef willen de gemeente en Helpt Elkander sociale huurwoningen ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • In bestaande woningbouwplannen bekijken we de mogelijkheden om meer sociale woningen toe te voegen.
  • De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot woningsplitsing. Hierbij wordt bijvoorbeeld een grote eengezinswoning naar meerdere kleinere studio’s omgebouwd.
  • Partijen streven naar een duurzame voorraad in vooralsnog 2035. De gemeente ontwikkelt een duurzaamheidsvisie in 2019. De corporaties zullen in hun bestaande woningvoorraad streven naar tenminste gemiddeld label B in 2021.
  • Partijen streven naar veilige en leefbare buurten. Gemeente, corporaties en zorg- en veiligheidspartners organiseren hiervoor een speciaal overleg.

Geschil

De partijen hebben de afspraken gemaakt na gezamenlijk overleg. Hieraan nam ook Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen deel. Zij vindt dat de afspraken over huisvesting van woonwagenbewoners niet concreet genoeg zijn en heeft daarom besloten een geschil in te dienen bij de Minister.

De overige partijen betreuren dit zeer en zijn van mening dat er een evenwichtige en ambitieuze set afspraken ligt. Zij hebben de prestatieafspraken nu toch getekend, zodat ze vanaf 1 januari 2019 kunnen beginnen met de uitvoering hiervan. Dat vinden zij belangrijk voor de continuïteit van de volkshuisvesting in Nuenen.

Zodra de Minister een uitspraak heeft gedaan over het ingediende geschil bekijken de partijen - samen met de Vereniging Woonwagenbelangen - hoe ze verder constructief te werk gaan.