Onderzoek naar veiligheid op en rondom het spoor

Dit item is gearchiveerd op 28-02-2019.

Onderzoek naar veiligheid op en rondom het spoor

De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft in Noord-Brabant. We willen graag weten hoe inwoners die dicht bij het spoor wonen over ‘veiligheid’ denken en wat zij hierbij voelen. Daarom voert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in samenwerking met de gemeente Nuenen in december een onderzoek uit.

Het onderzoek richt zich op mensen die binnen een zone van 200 meter van het spoor wonen, werken of studeren. Een steekproef van inwoners ontvangt een uitnodiging voor een online enquête. Ook wordt een steekproef van mensen die in deze zone werken of studeren door enquêteurs persoonlijk ondervraagd.

Doe mee aan het onderzoek!

Krijgt u een uitnodiging voor de online enquête of wordt u aangesproken door een enquêteur? De gegevens van het onderzoek worden gebruikt om de informatie over spoorveiligheid zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de inwoners. We nodigen hiervoor zo’n 4.000 Brabanders uit die in de buurt van het spoor wonen, werken of studeren. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt veel andere inwoners, werkenden en studerenden die niet zijn uitgenodigd.

Wie doet het onderzoek?

I&O Research voert het onderzoek in opdracht van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uit. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, Regionale Ambulance Voorziening, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige zorg en rampenbestrijding en crisisbeheersing.