Opruimen stormschade duurt nog lang

Dit item is gearchiveerd op 21-06-2019.

Tijdens de storm van afgelopen dinsdag zijn er zoveel bomen omgevallen en takken afgeknapt, dat onze mensen nog lange tijd bezig zullen zijn met het opruimen. De eerste zorg zijn de gevaarlijke situaties en dreigende situaties. Daarna komen ze pas toe aan het opruimen van bijvoorbeeld takken die afgewaaid zijn maar geen straten, fietspaden of trottoir blokkeren.

We hebben heel veel meldingen gekregen van schade. Wilt u ook een situatie melden doe dat dan via het Meldpunt op onze website.
De melding staat daarmee direct in ons systeem, dat werkt het snelst.