Pas op voor aanbiedingen voor grondbeleggingen

Dit item is gearchiveerd op 23-07-2019.

Wij zijn erop geattendeerd dat er – ook in de gemeente Nuenen – door partijen aanbiedingen voor grondbeleggingen worden gedaan. Er worden kavels aangeboden waarbij de suggestie wordt gewekt dat deze bestemd zijn voor woningbouw. Echter, dit is niet altijd het geval.

Zo zijn de gronden ten noorden van Nuenen tussen de Papenvoortsedijk en de Smits van Oyenlaan niet bestemd voor woningbouw en er zijn geen plannen om de bestemming te wijzigen.

Als u een dergelijke aanbieding overweegt, zorg dan dat u grondig onderzoek doet of vraag een (financieel) adviseur om u bij te staan. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u informatie vinden over bestemmingsplannen en structuurvisies. Ook op de website van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) kunt u meer informatie vinden over grondbeleggingen. Of informeer bij de gemeente naar de bestemming van gronden.