Praktijkondersteuners jeugd voor de Nuenense huisartsen

Vanaf juni 2019 zijn Rina Kerkhof en Annemarie Kok werkzaam als praktijkondersteuner jeugd. Zij werken voor alle Nuenense huisartsen.

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Gemeente Nuenen en de Nuenense huisartsen hebben het initiatief genomen om speciaal voor de doelgroep jeugd praktijkondersteuners in te zetten.

Waarvoor kunt u bij de praktijkondersteuners jeugd terecht?

Soms heeft een ouder/verzorger of jongere vragen waarbij hulp of advies van een professional nodig is. In de huisarts(en)praktijk kan de praktijkondersteuner jeugd ondersteuning bieden bij vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook bieden zij ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties.

Denk hierbij aan:

  • Zorgen over de ontwikkeling van het kind
  • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
  • Prikkelbaarheid/boosheid
  • Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
  • Dwangklachten
  • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
  • Verslavingsproblematiek
  • Bedplassen (zonder medische oorzaak)
  • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak

Ouders en jongeren kunnen dan contact opnemen met de huisarts. Soms kan de huisarts direct voldoende helpen, soms is extra hulp nodig. De huisarts kan dan de praktijkondersteuner jeugd inschakelen.

Hoe kunt u een afspraak maken met de praktijkondersteuners jeugd?

U kunt een afspraak maken via uw eigen huisartsenpraktijk.

Rina en Annemarie hebben hun spreekkamer aan de Berg 22 in het gebouw bij medisch centrum aan de Berg en het Centrum Maatschappelijke Deelname.

Wilt u meer weten over een praktijkondersteuner (jeugd)? Lees meer op de website van het CMD (www.nuenenhelpt.nl).

Annemarie Kok Rina Kerkhof