Protocol bijtincidenten honden

Dit item is gearchiveerd op 03-01-2019.

 Protocol bijtincidenten honden 

69a8bb6fc7f57282458f7b1af1450eebVeel mensen hebben huisdieren, zo ook de inwoners en bezoekers van Nuenen. Huisdieren kunnen overlast veroorzaken, maar ze mogen geen gevaar opleveren.

Vanuit het oogpunt van veiligheid en welzijn van mensen en dieren is het gewenst dat wordt ingegrepen bij gevaarlijke en agressieve honden. Om die reden is op 23 oktober 2018 het ‘protocol bijtincidenten honden’ vastgesteld.

Het protocol dient ertoe duidelijkheid en uniformiteit te creëren wat betreft de procedure die gevolgd wordt in geval van een (dreigend) incident.

Het volledige protocol kunt u hier raadplegen.