Reststrook kopen of huren van de gemeente

Dit item is gearchiveerd op 27-06-2019.

Groenstrook kopen of huren

Ligt er een gemeentelijke groenstrook grenzend aan uw woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de gemeente en wilt u dit kopen of huren? Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (reststroken) te kopen of te huren.

Stroken gelegen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht voor € 150,- per m². Voor stroken voor de voorgevel geldt een grondprijs van maximaal € 75,- per m². Huren kan tegen een jaarlijkse huurprijs van 3,5% van de verkoopwaarde waarbij een minimum huurbedrag wordt gehanteerd.

Wat is een reststrook?

Reststroken zijn stroken grond die direct grenzen aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel en deel uitmaken van het openbaar gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, waar de gemeente of nutsbedrijven in geval van werkzaamheden bij moet kunnen. Maar soms hebben we het over echte reststroken grond. Sommige reststroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Mogelijk kunnen die worden verkocht.

Wilt u een stukje gemeentegrond kopen of huren, dan kijken we eerst of er sprake is van een reststrook en of de strook voor verkoop of verhuur in aanmerking komt. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via (040) 2631 631. Als u grond wilt kopen of huren, kunt u ook mailen naar: reststroken@nuenen.nl.