Start dunning bosjes aan Smits van Oyenlaan, Geldropsedijk en Broekdijk

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2018.

We gaan bomen kappen

Dunning van bosjes aan Smits van Oyenlaan, Geldropsedijk en Broekdijk

Enkele bosjes ten westen van de Smits van Oyenlaan, langs het strandbad aan de zijde van de Geldropsedijk en langs de Broekdijk in Nuenen dunnen we uit dit najaar. We kappen een aantal kleinere bomen, zodat de overblijvende bomen uitgroeien tot gezonde grote bomen. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Bosgroep Zuid Nederland.

Bosontwikkeling

Bomen zijn altijd in concurrentie met elkaar om voldoende licht, voedsel en water. Naarmate een bos ouder wordt, verliezen de kleinere en zwakkere bomen deze strijd en sterven af. Zwakke of dode bomen zijn gevoelig voor omwaaien of voor het afbreken van takken. Veel bosjes grenzen aan tuinen, huizen en wegen. Door dunning voorkomen we gevaarlijke situaties.

Variatie

Naast de veiligheid richten we ons ook op het behouden en vergroten van de variatie in de bossen. Vitale en markante bomen met grote kronen krijgen meer ruimte. En we behouden ook zo veel mogelijk verschillende boomsoorten. Hiermee zorgen we ervoor dat de diversiteit in de bosjes wordt vergroot.

Wat kunt u verwachten?

Voorafgaand aan de kap van de bomen markeren we allereerst de bomen met oranje verf. Dit markeren gebeurt vanaf september. Het kappen van de bomen gebeurt in oktober en november, afhankelijk van het weer. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Vorig jaar zijn enkele bosjes langs de snelweg A270, de Larikslaan en bij de Oosterklamp gedund.

Informatie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ter plekke in het bos informatie ophangen om u als bezoeker te informeren.