Succesvolle actiedag asbest verwijderen in Nederwetten

Dit item is gearchiveerd op 16-06-2019.

Op zaterdag 13 april vond een asbestverwijderingsdag plaats in Nederwetten. In totaal hebben 17 (woon)adressen meegedaan met de actie, waarbij bewoners zélf asbestdaken hebben verwijderd, ingepakt en ingezameld. De deelnemers hebben in totaal ongeveer 400 m2 kleine asbestdaken (golfplaten tot 35 vierkante meter) verwijderd. Het zelf verwijderde asbest is vervolgens afgevoerd naar de Spinder in Tilburg, waar het veilig opgeslagen wordt in de grond.

Samenwerking partijen

De actiedag was een initiatief van de Dorpsraad Nederwetten. De gemeente ondersteunde en faciliteerde de actie, door onder meer het plaatsen van een afvalcontainer en het verstrekken van inpakmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast de Dorpsraad van Nederwetten en de gemeente heeft ook afvalinzamelaar Blink een bijdrage geleverd.

Met name de bewoners zelf hebben hard gewerkt. Ook konden zij elkaar helpen met het verwijderen van de asbestdaken, wat ook veelvuldig gebeurde. De actiedag werd dan ook als zeer geslaagd ervaren!

Zelf asbest verwijderen en wegbrengen

De risico’s met betrekking tot asbest(daken) nemen toe, zowel voor eigenaren als de omgeving. Asbestdaken zijn vaak versleten en aan vervanging toe. De overheid heeft daarom de eis gesteld dat uiterlijk in 2024 al het asbesthoudend materiaal dat aan de buitenlucht is blootgesteld moet zijn verwijderd.

Meer informatie over asbest leest u op onze website; www.nuenen.nl/asbest. Hier vindt u ook informatie over het zelf verwijderen van asbest golfplaten en de voorwaarden voor het (gratis) inleveren ervan bij de milieustraat.