Terinzagelegging herindelingsontwerp Nuenen c.a. - Eindhoven

Dit item is gearchiveerd op 23-07-2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven vastgesteld. Een herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten.

Een ieder kan vanaf woensdag 16 mei tot en met woensdag 11 juli 2018 zienswijzen indienen op het herindelingsontwerp.
Kijk hier voor de publicatie in het gemeenteblad over de terinzagelegging (opent in een nieuw tabblad).

Op onderstaande website vindt u meer informatie en kunt u een zienswijze indienen:

https://www.brabant.nl/subsites/veerkrachtig-bestuur/visie/gemeenten/nuenen.aspx (opent in een nieuw tabblad).

Hieronder het herindelingsontwerp en het verslag van de (inbreng vanuit) de inwonersavonden.