Uitspraak Eeneind West: gemeente in gelijk gesteld

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2018.

De gemeente heeft een rechtszaak lopen rond Eeneind West en de weigering van de projectontwikkelaar om verschuldigde vergoedingen niet te betalen aan de gemeente. Het ging om ongeveer een miljoen euro.

De rechter heeft nu uitspraak gedaan in deze zaak en de gemeente in het gelijk gesteld. De gemeente rekent erop dat de openstaande facturen nu spoedig worden betaald. Daarnaast hopen wij dat de ontwikkelende partijen het terrein spoedig zullen ontwikkelen, hierbij blijft de gemeente ondersteunen.

Achtergrond

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Eeneind West  heeft de gemeente in een contract afspraken gemaakt met de ontwikkelende partijen (Moeskops, Ban Bouw en Adriaans Bouwgroep), waaronder ook de grondafname momenten(o.a. 2015, 2016 en 2017). Aangezien deze gronden niet zijn afgenomen door de ontwikkelende partijen zijn zij een rentevergoeding verschuldigd aan de gemeente. Voor deze rentevergoedingen zijn facturen gestuurd. Tot nu toe zijn de facturen door de ontwikkelende partijen niet betaald. Uiteindelijk is door de gemeente besloten om deze via de rechtbank alsnog deze facturen betaald te krijgen. Hierover heeft op 4 oktober jl. en hoorzitting plaatsgevonden en heeft de rechtbank vandaag dus uitspraak gedaan.