Vernieuwd fietspad Papenvoortsedijk – Molenven

Dit item is gearchiveerd op 04-12-2019.

Sinds mei 2019 is het vernieuwde (fiets)pad aan de Papenvoortsedijk – Molenven in gebruik. Het ‘vleermuisvriendelijke’ fietspad heeft een transformatie ondergaan: het pad is nu volledig geasfalteerd en (bijna overal) 3 meter breed, zodat je er nu volop kan fietsen, wandelen, skaten, rolschaatsen, steppen en hardlopen.

Officiële opening woensdag 11 september

Het 3 km lange fietspad was al een aantal weken volop in gebruik, maar op woensdagmiddag 11 september 2019 is het pad officieel 'geopend' door beide gemeenten.

Samenwerking met provincie, regio en gemeenten

De 21 gemeenten in de regio en de provincie hebben in de zogenaamde bereikbaarheidsagenda afgesproken welke fietsroutes de gemeenten willen verbeteren. Gemeente Helmond werkt al enkele jaren aan plannen voor verbetering van de fietsverbindingen aan de westzijde van de stad. Enerzijds om recreatief fietsverkeer te stimuleren, maar vooral om automobilisten een alternatief te bieden voor autoverkeer (woon-werkverkeer). In Nuenen ligt het accent op recreatie en toerisme, spelen en bewegen.

Omdat fietsverkeer tegenwoordig steeds meer grensoverschrijdend is en er langere afstanden worden afgelegd, hebben beide gemeenten de handen ineen geslagen om dit tracé - de kortste verbinding tussen Stiphout/Helmond en Nuenen - te verbeteren. De provincie ondersteunde het project in de vorm van een subsidie.

Donker pad

Informatiepanelen en hectometerpaaltjes maken duidelijk waarom het pad 'donker' is. Tussen de bomen en bij de vennen leven namelijk verschillende soorten vleermuizen. Om de vleermuizen niet te storen blijft het pad zo donker mogelijk. Achter de woningen in Nuenen is de verlichting vleermuisvriendelijk gemaakt. Aan beide randen van het fietspad is reflecterende markering aangebracht voor de begeleiding van fietsers in het donker.

Over het pad kun je fietsen, wandelen, rolschaatsen, trimmen. Elke 100 meter word je geattendeerd: zwart-witte paaltjes met hectometeraanduiding en een vleermuis. Die aanduiding maakt trimmen nog interessanter en elke 100 meter zien fietsers hoe ver het is naar Nuenen en Stiphout. Overal waar het mogelijk is, kreeg het fietspad een breedte van drie meter. Zodoende kunnen tweetallen fietsers elkaar passeren, is er ruimte voor andere gebruikers. In Nuenen is een klein deel smaller uitgevoerd. Hier konden alle goede bomen behouden blijven.