Voortgang werkzaamheden reconstructie Broekdijk

Voortgang werkzaamheden reconstructie Broekdijk

Nu het kerstreces zijn de werkzaamheden reconstructie Broekdijk weer gestart. De verharding van het deel Hoestraat tot en met de kruising Nieuwe Dijk is opengebroken. Met de bewoners/ondernemers zijn afspraken gemaakt voor de bereikbaarheid van hun perceel. De fietsers blijven gebruik maken van het bestaande fietspad. Het autoverkeer van en naar Nederwetten wordt omgeleid vanaf Nuenen via Boord en Soeterbeekseweg en omgekeerd.

Geen auto’s meer op fietspad

Het huidig fietspad werd steeds meer gebruikt door autoverkeer. Deze ongewenste situatie, mede door de hoge snelheden van het autoverkeer op het fietspad, is in overleg met de aannemer en hulpdiensten aangepakt door het fietspad zo in te richten dat autoverkeer niet meer mogelijk is.

Versmalling

Ter hoogte van de brug over de Hooijdonksebeek is een versmalling aangebracht. Wij hadden gehoopt het fietspad open te kunnen houden voor bewoners en hulpdiensten. Helaas door oneigenlijk gebruik en de veiligheid van de fietsers is dit niet mogelijk gebleken. Vrijdag 21 februari is de aannemer gereed met dit deel van de reconstructie Hoekstraat – Nieuwe Dijk. Waarna dit wegvak wordt opengesteld voor het autoverkeer.