Wederom succesvolle handhavingsactie buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 16-12-2019.

Wegens succes bij voorgaande acties vond op zaterdag 5 oktober weer een handhavingsactie plaats gericht op het buitengebied in de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Best. De actie was in samenwerking met de drie gemeenten (boa's), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant (SSiB). 

Waarom handhavingsacties?

Het buitengebied kent velerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Overtredingen vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, maar vooral een enorme recreatiedruk die de nodige overtredingen en misdrijven opleveren. Om dit soort misstanden aan te pakken is goed toezicht nodig. Samen Sterk in Brabant streeft er naar om het toezicht te verbeteren.

Resultaten

  • 13 proces verbalen voor o.a verboden terrein, wildcrossers negeren stopteken, geen kenteken, visserijwetgeving, afval verbranden, strijdig gebruik fietspad, mountainbike natuurgebied en loslopende honden.
  • 11 dumpingen van o.a. auto- en bromfiets onderdelen, puin, restafval, tuinafval.
  • 3 x mestopslag waarvan 1 x waterschap in kennis is gesteld.
  • Houtkap en sporen van stroperij.
  • 14 x controle visserijwetgeving.

        

Misstand? Direct melden!