Werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente

Dit item is gearchiveerd op 21-02-2019.

Werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente

Nieuwe werkgroep stelt zich voor

In Nuenen is sinds kort de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente actief. Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt de komende jaren enorm toe, niet in de laatste plaats in de sterk vergrijsde gemeente Nuenen. In de komende 15 jaar zal het aantal mensen met dementie in de gemeente Nuenen verdubbelen van 500 nu tot circa 1000 in 2035.

De grootste wens van mensen met dementie en hun mantelzorgers is om zo lang mogelijk aan het gewone dagelijkse leven deel te kunnen nemen. In een dementievriendelijke gemeente draait het om het accepteren van dementie en het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. De pas opgerichte werkgroep probeert deze doelstelling handen en voeten te geven door activiteiten te organiseren voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. De werkgroep richt zich op drie thema’s: ontspanning, beeldvorming en ondernemers (mensen met dementie komen immers ook in de supermarkt of gaan naar de kapper).

Samenstelling

De werkgroep is breed samengesteld. Naast de gemeente en de LEVgroep bestaat de werkgroep onder andere uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden, zorginstellingen, de parochie H. Kruis en de centrum manager. Op de foto ontbreken een paar leden van de werkgroep.

Voor meer inlichtingen over de werkzaakheden van de werkgroep kunt u contact opnemen met de LEVgroep tel (040) 2831675 en vragen naar Hans van Kleef.