In gesprek met u

De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maakt de gemeente de visie samen met u. Wilt u meedenken en meepraten? Dat kan op verschillende manieren.

In 2019 zoeken we u op en vragen we u om met ons mee te praten en mee te denken. Hieronder leest u wat we allemaal al gedaan hebben in gesprek met u.

Enquête

We zijn de straat opgegaan en hebben bijna 300 inwoners geïnterviewd. We zijn heel Nuenen door geweest, zo waren we bij de sportvelden, ’t Weverkeshof, de kofferbakverkoop, het zwembad en zelfs in de kroeg. We stelden vijf vragen over de kwaliteiten, ambities en aandachtspunten van en voor ons dorp. De meeste mensen hebben enthousiast hun blik op het dorp met ons gedeeld. 

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn de toekomst. De plannen die de gemeente maakt voor de toekomst van Nuenen raken de kinderen en jongeren van nu. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren meedenken én praten over de toekomst van Nuenen. Bovendien kunnen we de jonge frisse blik en creativiteit van de jeugd goed gebruiken. Leerlingen van de basisscholen en opvang Kids Society Erica zijn bij de gemeente op bezoek geweest en hebben met ons gedeeld wat zij van Nuenen vinden en wat ze belangrijk vinden voor de toekomst. De leerlingen van basisschool De Dassenburcht hebben hard gewerkt om hun Nuenen te verbeelden in een werkstuk (zie foto). Met jongeren hebben we hetzelfde besproken op een avond bij de LEVgroep. De kinderen waren voor ons een bron van energie met veel standpunten en ideeën. Natuurlijk was er een duidelijke roep om speelvoorzieningen, maar de kinderen verraste ons ook met standpunten over veiligheid, duurzaamheid en voorzieningen voor ouderen. We praten ook graag met de Nuenense tieners en hebben hiervoor de hulp ingeroepen van de LEV-groep en het Nuenens College. Benieuwd wat dat ons aan inzichten oplevert!

Senioren

Deze groep is ruim vertegenwoordigd in Nuenen en mogen we dan ook zeker niet overslaan. Synergiek en PVGE hebben een bijeenkomst georganiseerd waarbij we met de senioren in gesprek zijn gegaan. Wat is hun beeld van Nuenen, wat is voor hen belangrijk en hoe zien zij de toekomst? De ouderen waren positief kritisch. Voor hun is het belangrijkst punt betaalbare woningen voor jong én oud. 

Ondernemers

‘Denk mee over de toekomst van Nuenen’. Zo luidde de uitnodiging voor de ondernemers. In de afgelopen maanden februari en maart zijn negen ochtend- en avondbijeenkomsten georganiseerd waarbij werd nagedacht over de kwaliteiten, aandachtspunten en kansen van het dorp. De gesprekken bestonden uit drie tot elf deelnemers. In totaal hebben we 53 betrokken ondernemers gesproken. Aan de hand van een interactieve methode hebben ze samen vier vragen beantwoord. We hadden het over wat goed gaat in het dorp, wat minder goed gaat en wat Nuenen nou bijzonder maakt. Zo werd door meerdere ondernemers aangegeven dat Nuenen rijk is aan natuur en landschap. Een van de aandachtspunten die meerdere keren naar voren kwam was bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Klooster. 

Input verwerken

De maanden juni en juli gaan we gebruiken om alles te bundelen. Dit vormt de basis voor de vervolgstap.