Omgevingswet

Op 1 januari 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Met de komst van deze wet verandert er veel. Zo bundelt deze wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Deze Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente. De visie wordt verder uitgewerkt in programma's, verordeningen en een omgevingsplan. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen.

Informatiefilm rijksoverheid.

Eén wet, één loket, één procedure

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dat verandert vanaf 2021, met de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. 

Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper. De nieuwe omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen in Nuenen. Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook om meer initiatief voor draagvlaak bij de initiatiefnemer. Wanneer u een idee heeft zoekt u dus zelf draagvlak daarvoor bij de omgeving.