Planning

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten om een visie te maken voor de toekomst van de gemeente. Dit is de omgevingsvisie. Nuenen maakt de visie in 3 fasen.

Fase 1

In de eerste fase halen we op. De eerste fase ronden we voor de zomer af.

Fase 2

In de zomer start de tweede fase. De kwaliteiten, ambities en aandachtspunten zijn bekend. Wat betekenen die ambities? Er moeten keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld. Ook dit doen we samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en partners.

Fase 3

In deze fase moeten de keuzes vertaald worden naar een visie. De omgevingswet schrijft niet voor hoe die visie eruit ziet. We moeten dus nog gaan ontdekken wat voor Nuenen een goede vorm is. We starten hiermee aan het einde van dit jaar.

Omgevingsvisie afgerond

Half 2020 is de omgevingsvisie voor Nuenen in concept klaar.  We vragen u dan of dit de visie is zoals hij voor Nuenen moet zijn. Daarna leggen we omgevingsvisie voor aan de gemeenteraad om de visie vast te stellen. Dit zal eind 2020 zijn.