Onderzoek

Wij denken na over de toekomst van het dorp. Denkt u mee?

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Als gemeente moeten we één visie ontwikkelen voor het gehele dorp, inclusief Gerwen, Nederwetten en Eeneind. In die visie bepalen we de ontwikkelrichting voor Nuenen de komende jaren. Deze visie helpt ons om het dorp te kunnen profileren. In de Brainportregio, maar ook om nieuwe inwoners en of bezoekers te trekken. Dit is een hele mooi kans om te horen van onze inwoners en ondernemers wat zij fijn vinden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Of wat er extra aandacht verdient. We willen weten wat de identiteit is van het dorp. We halen kwaliteiten, ambities en aandachtspunten op.

Enquête

Komende tijd gaan onze medewerkers enquêteren in het dorp. U kunt ze met een vragenlijst tegenkomen bij de weekmarkt, de sportvereniging, het gemeenschapshuis, enzovoorts. We willen zoveel mogelijk mensen, jong en oud, vragen stellen over Nuenen. Doet u mee? Hier staan de vragen, u kunt ze ook online beantwoorden..