Reconstructie Broekdijk

broekdijkDe wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk staan al een aantal jaren op de nominatie om gereconstrueerd te worden. In het verleden is er veel discussie geweest over het cultuurhistorisch karakter van de weg en het behoud van de mooie laanstructuur. Samen met de klankbordgroep - waarin aanwonenden, dorpsraad Nederwetten en Veilig Verkeer Nederland zijn vertegenwoordigd - heeft de gemeente een optimaal en breed gedragen ontwerp voor de Broekdijk opgesteld. Het ontwerp bestaat uit een veilige klinkerweg met een breedte van 5.00 m met grasbetonstroken, zodat rekening is gehouden met behoud van de bomen. Het fietspad tussen Nuenen en Nederwetten wordt geasfalteerd en er komt op Eikelkampen bij Nederwetten een geluidbeperkende asfaltlaag.

Proces

In september 2018 is het ontwerp unaniem door de gemeenraad aangenomen. Sindsdien hebben onderzoeken plaatsgevonden, is het ontwerp op onderdelen samen met de klankbordgroep fijn geslepen en is het bestek opgesteld. In juni 2019 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Tijdens de zomervakantie 2019 worden de contractuele zaken met de aannemer geregeld zodat na de vakantie met de uitvoering kan worden begonnen.

De uitvoering start begin september 2019 en duurt tot eind april 2020.

Fasering

Wij hebben een faserings- en omleidingsplan opgesteld wat bij het bestek is gevoegd. De aannemer moet daar verder in detail invulling aan gaan geven.

De reconstructie wordt in 5 fases uitgevoerd (onder voorbehoud):

Fase 1: Eikelkampen tussen Hoekstraat en Hoekstraat N) --> Rijbaan asfalt en klinkers

             Dempen sloot langs de Broekdijk t.b.v. verleggen gasleiding  

Fase 2:  Hooidonk (van gemeentegrens tot Hoekstraat) --> Rijbaan, klinkers

Fase 3:  Broekdijk en Eikelkampen van Nieuwe Dijk tot Hoekstraat --> Rijbaan, klinkers  

Fase 4:  Fietspad van Nederwetten tot Nuenen --> Nieuw asfalt i.p.v. tegels

Fase 5: Fietspad Nederwetten tot gemeentegrens Son --> Asfalt overlagen

Verkeersomleidingen 

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode worden Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande ( sluip-)verkeer tussen Son en Breugel en Nuenen wordt omgeleid via de Lieshoutseweg.

Tijdens de afzetting van fase 1 kan bestemmingsverkeer via Hooidonk, Hoekstraat en Nieuwe Dijk naar Nederwetten en Gerwen. Nederwetten blijft altijd via de Soeterbeekseweg bereikbaar.

Tijdens de afzetting van fase 2 kan bestemmingsverkeer via de Broekdijk, Nieuwe Dijk en Soeterbeekseweg.

Tijdens de afzetting van fase 3 kan bestemmingsverkeer via Hooidonk en Soeterbeekseweg.

Fietsers en bromfietsers kunnen tijdens fase 1 t/m 3 van het fietspad gebruik maken. Tijdens fase 4 en 5 worden ze tijdelijk over de rijbaan geleid.

Bedrijven en aanwonenden blijven in ieder geval vanuit één richting (Nuenen of Son en Breugel) bereikbaar, behalve als er “voor de inrit” wordt gewerkt. Hierover maakt de aannemer persoonlijk afspraken met bedrijven en aanwonenden.

Voor de exacte locatie en tijdsduur van verkeersafzettingen kunt u de website https://live.andes.nl/nuenen raadplegen.

Informatieavond 20 augustus

Twee weken voor de start van de uitvoering organiseren we een informatieavond voor bewoners: dinsdag 20 augustus 2019 om 19.30 uur in De Koppelaar in Nederwetten. Tijdens deze bijeenkomst hoort u het laatste nieuws over de uitvoering en planning en kunt u uw vragen stellen.

Documenten

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de reconstructie Broekdijk? Stuur dan een e-mail naar broekdijk@nuenen.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen via ons Klant Contact Centrum: 040 - 2631 631.