Reconstructie Broekdijk

De wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk staan al een aantal jaren op de nominatie om gereconstrueerd te worden. In het verleden is er veel discussie geweest over het cultuurhistorisch karakter van de weg en het behoud van de mooie laanstructuur. Samen met de klankbordgroep - waarin aanwonenden, dorpsraad Nederwetten en Veilig Verkeer Nederland zijn vertegenwoordigd - heeft de gemeente een optimaal en breed gedragen ontwerp voor de Broekdijk opgesteld. Het ontwerp bestaat uit een veilige klinkerweg met een breedte van 5.00 m met grasbetonstroken, zodat rekening is gehouden met behoud van de bomen. Het fietspad tussen Nuenen en Nederwetten wordt geasfalteerd en er komt op Eikelkampen bij Nederwetten een geluidbeperkende asfaltlaag.

Proces

In september 2018 is het ontwerp unaniem door de gemeenraad aangenomen. Sindsdien hebben onderzoeken plaatsgevonden, is het ontwerp op onderdelen samen met de klankbordgroep fijn geslepen en is het bestek opgesteld. In juni 2019 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Tijdens de zomervakantie 2019 worden de contractuele zaken met de aannemer geregeld zodat na de vakantie met de uitvoering kan worden begonnen. De uitvoering start medio augustus 2019 en duurt tot eind april 2020.

Fasering

De reconstructie wordt in 4 fases uitgevoerd:

Fase 1:

Broekdijk van Gerwenseweg tot Nieuwe Dijk --> fundering en bestrating

Eikelkampen tussen Hoekstraat (Z) en Nieuwe Ervensestraat --> fundering en asfaltlaag

Eikelkampen tussen Nieuwe Ervensestraat en Hoekstraat (N) --> fundering en bestrating

Fase 2:  Hooidonk (van Hoekstraat tot  Hooidonkse watermolen) --> fundering en bestrating

Fase 3:  Eikelkampen van Nieuwe Dijk tot Hoekstraat (Z) --> fundering en bestrating  

Fase 4:  Fietspad van Nederwetten tot Nuenen --> fundering en asfaltlaag

Zodra de aannemer de exacte planning gereed heeft, maken wij deze ook bekend op onze website.

Verkeersomleidingen 

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode worden Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande ( sluip-)verkeer tussen Son en Breugel en Nuenen wordt omgeleid via de Lieshoutseweg.

Tijdens de afzetting van fase 1 kan bestemmingsverkeer via Hooidonk, Hoekstraat en Nieuwe Dijk naar Nederwetten en Gerwen. Nederwetten blijft altijd via de Soeterbeekseweg bereikbaar.

Tijdens de afzetting van fase 2 kan bestemmingsverkeer via de Broekdijk, Nieuwe Dijk en Soeterbeekseweg.

Tijdens de afzetting van fase 3 kan bestemmingsverkeer via Hooidonk, Soeterbeekseweg en Broekdijk.

Fietsers en bromfietsers kunnen tijdens fase 1 t/m 3 van het fietspad gebruik maken. Tijdens fase 4 worden ze tijdelijk over de rijbaan geleid. 

Bedrijven en aanwonenden blijven in ieder geval vanuit één richting (Nuenen of Son en Breugel) bereikbaar, behalve als er “voor de inrit” wordt gewerkt. Hierover maakt de aannemer persoonlijk afspraken met bedrijven en aanwonenden.

Voor de exacte locatie en tijdsduur van verkeersafzettingen kunt u de website https://live.andes.nl/nuenen raadplegen.