Reconstructie Broekdijk

De wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk staan al een aantal jaren op de nominatie om gereconstrueerd te worden. In het verleden is er veel discussie geweest over het cultuurhistorisch karakter van de weg en het behoud van de mooie laanstructuur. Samen met de klankbordgroep - waarin aanwonenden, dorpsraad Nederwetten en Veilig Verkeer Nederland zijn vertegenwoordigd - heeft de gemeente een optimaal en breed gedragen ontwerp voor de Broekdijk opgesteld. Het ontwerp bestaat uit een veilige klinkerweg met een breedte van 5.00 m met grasbetonstroken, zodat rekening is gehouden met behoud van de bomen. Het fietspad tussen Nuenen en Nederwetten wordt geasfalteerd en er komt op Eikelkampen bij Nederwetten een geluidbeperkende asfaltlaag.

Update februari 2020: laatste fase reconstructie Broekdijk

Op maandag 2 maart start de aannemer met de volgende en laatste fase van de herinrichting Broekdijk: het rijweggedeelte vanaf de kruising Broekdijk/Nieuwe Dijk tot aan Gerwenseweg/Berg. Dat betekent dat vanaf 2 maart dit gedeelte volledig is afgesloten voor doorgaand (auto)verkeer. Net als voorheen wordt doorgaand (auto)verkeer tussen Son en Breugel en Nuenen omgeleid via Eindhoven. Nederwetten blijft bereikbaar vanuit Son en Breugel en vanaf Nuenen via de Soeterbeekseweg. Met de bewoners/ondernemers stemmen we de bereikbaarheid van hun perceel af.

Fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad. In deze fase wordt echter ook het fietspad vanaf de Hoekstraat tot de Gerwenseweg aangepakt.  Fietsers maken dan tijdelijk gebruik van de nieuwe rijweg. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, blijft de rijweg afgesloten voor doorgaand (auto)verkeer.

We verwachten eind mei klaar te zijn met alle werkzaamheden. Vanaf dan zijn de rijweg en het fietspad weer open voor alle verkeer.

Planning werkzaamheden en verkeersomleidingen

Het totale werk duurt naar verwachting van 2 september 2019 t/m eind mei 2020. 

Tijdens de gehele periode zijn de wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk afgesloten voor doorgaand autoverkeer van Nuenen naar Breugel en vice versa. Omrijden kan via Eindhoven, over de Europalaan, Kennedylaan en Eindhovenseweg en vice versa. De omleidingsroute is met borden aangegeven. Voor fietsers blijft de weg wel toegankelijk.  

  • Van 2 september t/m 29 november 2019 zijn Hooidonk en Eikelkampen vanaf de Hooidonkse Beek ( gemeentegrens ) tot aan de Hoekstraat Zuid afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van fietsers.  Lokaal verkeer van Nederwetten naar Gerwen kan omrijden via Hoekstraat Zuid en Nieuwe Dijk en naar Nuenen via de Soeterbeekseweg en Boord. Van Nederwetten naar Breugel kan via de Soeterbeekseweg, Europalaan, Kennedylaan en Eindhovenseweg. 
  • Van 2 september tot 6 januari is de Broekdijk vanaf de Gerwenseweg (bij de molen) tot aan de Hoekstraat in Nederwetten WEL toegankelijk voor (auto)verkeer. Het centrum van Nederwetten is dus gedurende deze periode wel bereikbaar vanaf Nuenen.
  • Van 18 november t/m 19 december 2019 is het fietspad van Nederwetten tot de Hooidonksebeek ( gemeentegrens) afgesloten.  Fietsers worden dan over de rijbaan geleid. 
  • Van 6 januari t/m 21 februari 2020 is de Broekdijk tussen Hoekstraat Zuid en Nieuwe Dijk afgesloten.  Lokaal verkeer van Nederwetten naar Nuenen en Gerwen kan omrijden via Soeterbeekseweg en Boord.  
  • Van 2 maart t/m 29 mei 2020 is de Broekdijk tussen Nieuwe Dijk en Gerwenseweg afgesloten. Lokaal verkeer van Nederwetten naar Gerwen kan omrijden via de Hoekstraat Zuid en Nieuwe Dijk en naar Nuenen via de Soeterbeekseweg en Boord.  
  • Van 6 april t/m 29 mei 2020 is het fietspad tussen Nederwetten en Nuenen afgesloten.  Fietsers worden over de rijbaan geleid. 

LET OP:  de planning kan onder invloed van het weer of onvoorziene omstandigheden wijzigen. Raadpleeg deze website om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken en tijdsduur. 

Bedrijven en aanwonenden blijven in ieder geval vanuit één richting (Nuenen of Son en Breugel) bereikbaar, behalve als er “voor de inrit” wordt gewerkt. Hierover maakt de aannemer persoonlijk afspraken met bedrijven en aanwonenden.

Gladheidbestrijding

Tijdens de werkzaamheden aan de Broekdijk passen we de gladheidbestrijding (november t/m maart) aan het werk aan. Dat wil zeggen dat we strooien afhankelijk van de werkzaamheden. De fietsroute (het fietspad, of tijdelijk over de rijbaan) wordt in principe de hele winter gestrooid. Na voltooiing van het deel tussen de Hooidonkse Beek (de gemeentegrens) en Hoekstraat Zuid, gaan we daar ook weer strooien. We vragen u rekening te houden met deze bijzondere omstandigheden en uw snelheid aan te passen!

Documenten

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de reconstructie Broekdijk? Stuur dan een e-mail naar broekdijk@nuenen.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen via ons Klant Contact Centrum: 040 - 2631 631.