Reconstructie Broekdijk

broekdijkDe wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk staan al een aantal jaren op de nominatie om gereconstrueerd te worden. In het verleden is er veel discussie geweest over het cultuurhistorisch karakter van de weg en het behoud van de mooie laanstructuur. Samen met de klankbordgroep - waarin aanwonenden, dorpsraad Nederwetten en Veilig Verkeer Nederland zijn vertegenwoordigd - heeft de gemeente een optimaal en breed gedragen ontwerp voor de Broekdijk opgesteld. Het ontwerp bestaat uit een veilige klinkerweg met een breedte van 5.00 m met grasbetonstroken, zodat rekening is gehouden met behoud van de bomen. Het fietspad tussen Nuenen en Nederwetten wordt geasfalteerd en er komt op Eikelkampen bij Nederwetten een geluidbeperkende asfaltlaag.

Planning werkzaamheden en verkeersomleidingen

Het totale werk duurt naar verwachting van 2 september 2019 t/m eind mei 2020. 

Tijdens de gehele periode zijn de wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk afgesloten voor doorgaand autoverkeer van Nuenen naar Breugel en vice versa. Omrijden kan via Eindhoven, over de Europalaan, Kennedylaan en Eindhovenseweg en vice versa. De omleidingsroute is met borden aangegeven. Voor fietsers blijft de weg wel toegankelijk.  

  • Van 2 september t/m 29 november 2019 zijn Hooidonk en Eikelkampen vanaf de Hooidonkse Beek ( gemeentegrens ) tot aan de Hoekstraat Zuid afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van fietsers.  Lokaal verkeer van Nederwetten naar Gerwen kan omrijden via Hoekstraat Zuid en Nieuwe Dijk en naar Nuenen via de Soeterbeekseweg en Boord. Van Nederwetten naar Breugel kan via de Soeterbeekseweg, Europalaan, Kennedylaan en Eindhovenseweg. 
  • Van 2 september tot 6 januari is de Broekdijk vanaf de Gerwenseweg (bij de molen) tot aan de Hoekstraat in Nederwetten WEL toegankelijk voor (auto)verkeer. Het centrum van Nederwetten is dus gedurende deze periode wel bereikbaar vanaf Nuenen.
  • Van 18 november t/m 19 december 2019 is het fietspad van Nederwetten tot de Hooidonksebeek ( gemeentegrens) afgesloten.  Fietsers worden dan over de rijbaan geleid. 
  • Van 6 januari t/m 21 februari 2020 is de Broekdijk tussen Hoekstraat Zuid en Nieuwe Dijk afgesloten.  Lokaal verkeer van Nederwetten naar Nuenen en Gerwen kan omrijden via Soeterbeekseweg en Boord.  
  • Van 2 maart t/m 29 mei 2020 is de Broekdijk tussen Nieuwe Dijk en Gerwenseweg afgesloten. Lokaal verkeer van Nederwetten naar Gerwen kan omrijden via de Hoekstraat Zuid en Nieuwe Dijk en naar Nuenen via de Soeterbeekseweg en Boord.  
  • Van 6 april t/m 29 mei 2020 is het fietspad tussen Nederwetten en Nuenen afgesloten.  Fietsers worden over de rijbaan geleid. 

LET OP:  de planning kan onder invloed van het weer of onvoorziene omstandigheden wijzigen. Raadpleeg deze website om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken en tijdsduur. 

Bedrijven en aanwonenden blijven in ieder geval vanuit één richting (Nuenen of Son en Breugel) bereikbaar, behalve als er “voor de inrit” wordt gewerkt. Hierover maakt de aannemer persoonlijk afspraken met bedrijven en aanwonenden.

Klappaal op fietspad Broekdijk/Hooidonk

Wij hebben veel meldingen ontvangen over het ‘misbruik’ van het fietspad langs de Broekdijk door gemotoriseerd verkeer tijdens de wegwerkzaamheden aan deze weg. Dit leverde gevaarlijke verkeersituaties op voor (brom)fietsers en voetgangers. Ondanks verscherpt toezicht van de politie maakte veel gemotoriseerd verkeer toch nog dagelijks gebruik van het fietspad.

Om de veiligheid te waarborgen, hebben we daarom onlangs een fysieke maatregel (een zogenaamde klappaal) geplaatst, zodat auto’s niet meer over het fietspad kunnen. Hulpdiensten en de Buurtbus kunnen wél gebruik blijven maken van het fietspad. De klappaal staat op het fietspad Hooidonk en blijft staan totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Gladheidbestrijding

Tijdens de werkzaamheden aan de Broekdijk passen we de gladheidbestrijding (november t/m maart) aan het werk aan. Dat wil zeggen dat we strooien afhankelijk van de werkzaamheden. De fietsroute (het fietspad, of tijdelijk over de rijbaan) wordt in principe de hele winter gestrooid. Na voltooiing van het deel tussen de Hooidonkse Beek (de gemeentegrens) en Hoekstraat Zuid, gaan we daar ook weer strooien. 

We vragen u rekening te houden met deze bijzondere omstandigheden en uw snelheid aan te passen!

Machinaal straten met Tigerstone 

De reconstructie van de Broekdijk ligt op planning. De straatstenen worden machinaal gelegd met een Tigerstone (steenlegmachine). Met deze machine is het beroep van stratenmaker minder zwaar geworden. De stratenmakers kunnen rechtop blijven staan en hoeven bijna niet te bukken.

De stenen worden met een kleine laadmachine (schovel) aangevoerd en gestort in de Tigerstone. Deze manier van machinaal straten is geschikt voor dit soort werk: het leggen van lange rechte wegen.

Machinaal straten is een wettelijke verplichting opgelegd door het Rijk vanwege Arbo technische redenen.   

Documenten

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de reconstructie Broekdijk? Stuur dan een e-mail naar broekdijk@nuenen.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen via ons Klant Contact Centrum: 040 - 2631 631.