Referendum over samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven op 10 oktober 2018

Referendum 10 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober 2018 is er een referendum over de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. De vraag die bij dit referendum aan u wordt voorgelegd is de volgende: "Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven?

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 een herindelingsontwerp vastgesteld waarmee zij de samenvoeging beogen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven per 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. heeft zich tot nu toe verzet tegen de samenvoeging van de beide gemeenten, maar zal na het referendum nog een nader besluit nemen of hij zich al dan niet zal neerleggen bij de door Gedeputeerde Staten voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Wie mogen stemmen met het referendum:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land  van de EU. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft  minimaal 5 jaar legaal in Nederland. (Peildatum 27 augustus 2018)
 • U heeft op 10 oktober 2018 de leeftijd van 18 jaar of ouder.
 • U woont in een gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (op de peildatum 27 augustus 2018).

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

U ontvangt een stempas en als u uw stem uit wil brengen dan moet u de stempas meebrengen naar het stemlokaal. In de gemeente Nuenen staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stempas kwijt of niet ontvangen: vraag een vervangende stempas aan

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 9 oktober 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen

Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd:

 • Het Klooster Raadszaal, Park 1                                                   
 • BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 3
 • BS De Nieuwe Linde, Van Duynhovenlaan 15
 • Brede School De Wentelwiek, Jacobushoek 5
 • Nuenenscollege, Sportlaan 8
 • Wijkgebouw Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12
 • Gasterij Jo van Dijkhof,Jo van Dijkhof 110
 • De Crijnsschool, Heikampen 3
 • Gemeenschapshuis De Koppelaar, De Koppel 1 A
 • Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11
 • Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
 • Locatie Brede School Oude Landen Ouwlandsedijk 27
 • Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Nuenen woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmacht stem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

De stempassen worden uiterlijk 26 september thuis bezorgd. Bent u vóór deze datum al met vakantie of door een ander oorzaak niet in de gelegenheid om persoonlijk iemand volmacht te geven via de achterzijde van uw stempas, dan kunt u dit schriftelijk op voorhand regelen met een schriftelijke aanvraag met onderstaand formulier.

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemeente stuurt het volmacht bewijs naar de gemachtigde. Deze ontvangt het volmacht bewijs in de brievenbus en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter op het stembureau te laten zien.

Formulier Stemmen bij volmacht