Rookmeldersproject

Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning?
Heeft u een vluchtplan?
Wordt u gealarmeerd door rookmelders?
Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken ze nog wel?

Rookmelders zijn van levensbelang

In de jaren 2008 t/m 2017 kwamen in ons land 311 mensen om bij 287 woningbranden. Steeds meer ouderen en beperkte of niet zelfredzame personen zijn slachtoffer van een brand. Roken - waardoor een stoel, bank of matras vlam vat - is de belangrijkste brandoorzaak. Sinds de invoering van de zelfdovende sigaret in 2011 is het aantal slachtoffers door roken niet afgenomen.

Nog steeds denken veel mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. Dit is een gevaarlijke gedachte, het kan iedereen overkomen. Als er brand is, heb je weinig tijd en dien je snel te handelen. De meeste dodelijke slachtoffers bij brand overlijden door het inademen van (giftige) rook. Bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in de kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. In de eerste 5 maanden van 2018 waren er 11 fatale woningbranden met 11 dodelijke slachtoffers. Rookmelders zijn dan ook van levensbelang!

Project ‘Nuenen (Brand)Veilig’

De gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’. Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voorlichting en het plaatsen van rookmelders. In de eerste fase van het project hebben door de brandweer opgeleide vrijwilligers ruim 3.000 rookmelders geplaatst in alle huurwoningen van Helpt Elkander en koopwoningen verspreid over Gerwen, Nederwetten, Eeineind en een paar wijken in de kern Nuenen. Deze vrijwilligers adviseren over de brandveiligheid van u en uw gezinsleden, over het hebben van een vluchtplan en wat de juiste plekken zijn om melders te plaatsen. Deze melders zijn voorzien van een ingebouwde batterij die niet verwijderd kan worden en hebben een gegarandeerde levensduur van 10 jaar. De eerste rookmelder kost € 17,50 en elke volgende € 15,- per stuk. Dit tarief is inclusief plaatsing, advies en een brandveiligheidscheck.

Aanmelden voor deelname

Inmiddels loopt de tweede fase van het project waarbij we steeds een aantal wijken tegelijk benaderen. Deze fase duurt nog t/m 31 december 2018, waarna het project 'Nuenen (Brand)Veilig' stopt.

Geïnteresseerde bewoners kunnen zich telefonisch of via een online aanmeldformulier aanmelden bij de gemeente Nuenen. De vrijwilligers nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Dit bezoek vindt altijd plaats met twee personen die herkenbare kleding en een legitimatie van het project 'Nuenen (Brand)Veilig' hebben en duurt maximaal een half uur. Er kan rekening worden gehouden met uw eventuele vakantieplanning, zodat er ook een afspraak kan worden gemaakt op een latere door u gewenste datum.

Nuenen-Oost

Als laatste is nog een gedeelte van de wijk Nuenen-Oost aan de beurt. Woont u binnen het gebied dat wordt begrensd door de straten Smits van Oyenlaan, Beekstraat, Tweerijtense Dreef , Papenvoortsedijk en Vonderrijt en wilt u meer weten over de brandveiligheid in uw woning? Tot en met 31 december 2018 kunt u zich online aanmelden of via telefoonnummer (040) 2631 631. U kunt hier ook voor overige vragen over het project terecht.

Overige woningen in Nuenen c.a.

Heeft u om wat voor reden dan ook in het verleden niet deelgenomen aan het rookmelderproject of bent u later in Nuenen c.a. komen wonen? Dan heeft u nog tot en met 31 december 2018 de laatste kans om deel te nemen aan het project 'Nuenen (Brand)Veilig'.

Logo Nuenen Brandveilig