Blauwe zone

Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen heeft op dinsdag 6 november 2018 definitief besloten tot de invoering van een blauwe (parkeerschijf)zone in het centrum van Nuenen.

Waarom een blauwe zone in Nuenen?

In het centrum van Nuenen zijn tijdens piekmomenten weinig parkeerplaatsen vrij voor bezoekers van het centrum. Door het instellen van een blauwe zone mag er niet langer dan twee uur geparkeerd worden. Parkeren mag alleen in de parkeervakken met een blauwe markering en met gebruik van een parkeerschijf.

De blauwe zone is bedoeld om langparkeren, met name door werknemers, in het centrumgebied te voorkomen. Bovendien zorgt een blauwe zone voor een betere benutting van de parkeerplaatsen, omdat er meer roulatie is. Zo komt er meer parkeerruimte beschikbaar voor het winkelende publiek en andere bezoekers van het centrum. Het instellen van de blauwe zone is dan ook een nadrukkelijke wens van de ondernemers van het centrum.

De blauwe zone gaat gelden van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur.

Waar komt de blauwe zone?

Er komt een blauwe zone op de Parkstraat, Park en Vincent van Goghstraat. Daarnaast maken Berg, Weverstraat, het Vincent van Goghplein en een aantal zijstraten ook gedeeltelijk onderdeel uit van de blauwe zone. De grenzen en blauwe zone parkeerplaatsen staan op de plattegrond aangegeven.
Omdat we nog geen overeenstemming hebben met de grondeigenaren, behoren parkeerterreinen Parkhof/Walburg en De Smidse voorlopig nog niet tot de blauwe zone. Hopelijk kunnen deze terreinen op termijn wel toegevoegd worden aan de blauwe zone.

De blauwe zone in Nuenen omvat:

 • Parkstraat tussen Park en Voirt
 • Park
 • Kerkstraat, tussen Park en Kerkstraat 4
 • Vincent van Goghstraat, tussen Park en Pastoor Aldenhuijsenstraat (tot en met huisnummer 72)
 • Margot Begemannstraat, tussen Vincent van Goghstraat en het nieuwe parkeerterrein van Jan Linders
 • Een derde van het Vincent van Goghplein
 • Berg, tussen Park en Berg 54
 • Weverstraat, tussen Berg en Larikslaan
 • Papenvoort, tussen Berg en Papenvoort 11
 • Beekstraat, tussen Berg en Beekstraat 2c
 • Mgr. Cuytenlaan, tussen Berg en Mgr. Cuytenlaan 4

Bekijk de detailkaart van het gebied.

Hoe werkt een blauwe zone?

 • Parkeerduur beperking: max. 2 uur
 • Alleen parkeren bij blauwe markering
 • Gebruik parkeerschijf
 • Venstertijden:
  • Vrijdag van 8.00 – 21.00 uur
  • Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 – 19.00 uur
 • Ontheffingen voor bewoners (onder bepaalde voorwaarden)
 • Handhaving door BOA’s

Proces

In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de blauwe zone. We hebben een parkeercafé met een klankbordgroep georganiseerd en een plan van aanpak opgesteld. In 2018 heeft het college dit plan vastgesteld, hebben we de concept grenzen en uitgangspunten bepaald en gesprekken met grondeigenaren gevoerd. We hebben ook onderzoek naar ontheffingssystemen gedaan.

Op 18 september 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats, waar bewoners informatie konden vergaren en vragen konden stellen.

Om een blauwe zone mogelijk te maken heeft het college van B&W op 6 november ingestemd met het verkeersbesluit.
Vanaf donderdag 15 november is het verkeersbesluit terug te lezen via deze link op overheid.nl. Het verkeersbesluit ligt daarnaast 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Nuenen.

Wanneer komt de blauwe zone?

De blauwe zone gaan we invoeren wanneer eventuele bezwarenprocedures zijn afgerond. We verwachten dat we vanaf begin 2019 kunnen starten met de realisatie, afhankelijk van weersomstandigheden. Dit omvat onder meer het plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van markering (blauwe klinkers en blauwe verf). Tot die tijd gaan we wel werk-met-werk maken. Zo hebben we in de Weverstraat al blauwe klinkers aangebracht bij de parkeervakken. Ook bij de Jan Linders zijn al parkeervakken blauw gemarkeerd.

Natuurlijk informeren wij u over de definitieve ingangsdatum van de blauwe zone. Tot die tijd geldt de blauwe zone nog niet en hoeft u nog geen parkeerschijf te gebruiken. We gaan pas handhaven als alles gereed is en bewoners in de gelegenheid zijn een ontheffing aan te vragen.

Tot slot vindt in 2019 een evaluatie plaats waarin we toetsen op ervaringen en wensen van o.a. gebruik, grenzen, ontheffingen en kosten.

Bewoners en de blauwe zone

Uitgangspunt van de gemeente is dat de blauwe zone de bewoners niet benadeelt en een geringe regellast tot gevolg heeft. Bewoners komen in aanmerking voor een ontheffing, die voorlopig kosteloos wordt verstrekt.

Ontheffing blauwe zone voor bewoners

Bewoners binnen de blauwe zone komen in aanmerking voor een ontheffing, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Iedereen die in aanmerking komt voor een ontheffing krijgt een schriftelijke uitnodiging met informatie over de voorwaarden, uitgangspunten en hoe de ontheffing aan te vragen. De ontheffingen worden voorlopig kosteloos verstrekt. De verstrekking van de ontheffingen loopt via Dienst Dommelvallei.

Bewoners komen in aanmerking voor een ontheffing, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Woonadres binnen blauwe zone (Basis Registratie Personen)
 • In bezit van één of meerdere auto’s (Rijksdienst voor Wegverkeer)
 • Beschikt over geen of maximaal 1 parkeerplaats bij de woning (een parkeerplaats bij de woning is een zichtbare parkeergelegenheid (luchtfoto) bij woning of in parkeerkelder)

De gemeente toetst of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. Voor ontheffingen gelden de volgende uitgangspunten:

 • Max. 2 ontheffingen per huishouden, voor elke parkeergelegenheid bij de woning wordt er 1 ontheffing minder verstrekt
 • Max. 2 kentekens per ontheffing
 • Ontheffing is 2 jaar geldig, daarna verlenging
 • Geldig in eigen straat
 • Voorlopig geen kosten (wellicht op termijn wel, afhankelijk van evaluatie)
 • Ruimte voor maatwerk

Ondernemers en de blauwe zone

De ondernemers in het centrumgebied zijn sterke voorstanders van de blauwe zone. Hun wens is meer parkeerruimte voor bezoekers om zodoende de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. Het Centrum Management is dan ook sterk betrokken in het proces.

Ondernemers en werknemers komen niet in aanmerking voor een ontheffing. De parkeerplaatsen zijn immers bedoeld voor bezoekers van het centrum. Ondernemers en werknemers parkeren daarom buiten de blauwe zone, waar voldoende langparkeergelegenheid is.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de blauwe zone? Neem dan contact met ons op: u kunt ons bellen of een bericht achterlaten via de website.

Meest gestelde vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat de komst van een blauwe zone vragen oproept voor u als inwoner of ondernemer van Nuenen. Daarom hebben we op de meest gestelde vragen een antwoord geformuleerd. Deze kunt u hier inzien.