Blauwe zone

Start blauwe zone per 1 september 2019

Vanaf zondag 1 september 2019 is de blauwe zone in het centrum van Nuenen van kracht, met (tijdelijke) uitzondering van de parkeerterreinen Parkhof/Walburg en De Smidse.

Wilt u parkeren op een parkeerplaats met blauwe markering? Gebruik dan een parkeerschijf van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur. Met een parkeerschijf mag u twee uur parkeren op een parkeervak met blauwe markering.

parkeerkaart

Proces

In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de blauwe zone. We hebben een parkeercafé met een klankbordgroep georganiseerd en een plan van aanpak opgesteld. In 2018 heeft het college dit plan vastgesteld, hebben we de concept grenzen en uitgangspunten bepaald en gesprekken met grondeigenaren gevoerd. We hebben ook onderzoek naar ontheffingssystemen gedaan. Op 18 september 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats, waar bewoners informatie konden vergaren en vragen konden stellen.

In november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen ingestemd met het realiseren van een blauwe (parkeerschijf)zone in het centrum van Nuenen. Op het bijhorende verkeersbesluit is een aantal bezwaren ingediend, die in de zomer 2019 zijn afgehandeld. Eén bezwaarschrift heeft geleid tot een wijziging van het verkeersbesluit, waarbij het college heeft besloten om de parkeerterreinen Parkhof/ Walburg en De Smidse aan de blauwe zone toe te voegen. Gedeeltes van deze parkeerterreinen blijven echter voor langparkeren ingericht.

Het (gewijzigde) verkeersbesluit is vanaf dinsdag 2 juli 2019 te lezen op de website van de Staatscourant (officielebekendmakingen.nl).

Parkeerontheffing blauwe zone

Iedereen die in aanmerking komt voor een ontheffing (vrijstelling) voor de blauwe zone heeft een schriftelijke uitnodiging ontvangen met informatie over de voorwaarden, uitgangspunten en hoe de ontheffing aan te vragen.

U kunt vanaf maandag 18 februari 2019 online een parkeerontheffing aanvragen.

Bewoners komen in aanmerking voor een ontheffing wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. U woont, en staat ingeschreven, op een adres binnen de blauwe zone.
 2. U bent in het bezit van de auto(’s) waarvoor u de ontheffing aanvraagt. Voor elke auto dient u een kentekenbewijs op naam en/of leaseovereenkomst te overleggen.
 3. U beschikt over geen of maximaal 1 parkeerplaats bij uw woning.

Wij toetsen of u voldoet aan de voorwaarden aan de hand van de Basis Registratie Personen en onze eigen administratie over parkeergelegenheid bij de woning.

Voor ontheffingen gelden de volgende uitgangspunten:

 • De ontheffingen worden voorlopig kosteloos verstrekt;
 • De verstrekking van de ontheffingen loopt via Dienst Dommelvallei;
 • De ontheffing is 2 kalenderjaren geldig, daarna moet deze verlengd worden;
 • De ontheffing geldt alleen in uw eigen straat. Wanneer er geen openbare parkeerplaatsen in uw straat zijn, geldt uw ontheffing voor een aangrenzende straat;
 • Wij verstrekken maximaal 2 ontheffingen per huishouden, dit is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen bij de woning;
 • Voor elke parkeergelegenheid bij de eigen woning verstrekken wij 1 ontheffing minder, dat wil zeggen:
  • Als u geen parkeergelegenheid bij de woning heeft kunt u maximaal 2 ontheffingen aanvragen.
  • Als u één parkeergelegenheid bij de woning heeft kunt u maximaal 1 ontheffing aanvragen.
  • Als u twee of meer parkeergelegenheden bij de woning heeft, dan komt u niet in aanmerking voor een ontheffing.
 • Het is desgewenst mogelijk om een ontheffing te voorzien van 2 kentekens. Daarmee geven wij u de mogelijkheid om zelf te kiezen welke auto u in de blauwe zone parkeert en welke auto op parkeergelegenheid bij de woning of buiten de blauwe zone.

Waarom een blauwe zone in Nuenen?

In het centrum van Nuenen zijn tijdens piekmomenten weinig parkeerplaatsen vrij voor bezoekers van het centrum. Door het instellen van een blauwe zone mag er niet langer dan twee uur geparkeerd worden. Parkeren mag alleen in de parkeervakken met een blauwe markering en met gebruik van een parkeerschijf.

De blauwe zone is bedoeld om langparkeren, met name door werknemers, in het centrumgebied te voorkomen. Bovendien zorgt een blauwe zone voor een betere benutting van de parkeerplaatsen, omdat er meer roulatie is. Zo komt er meer parkeerruimte beschikbaar voor het winkelende publiek en andere bezoekers van het centrum. Het instellen van de blauwe zone is dan ook een nadrukkelijke wens van de ondernemers van het centrum.

De blauwe zone gaat gelden van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur.

Waar komt de blauwe zone?

Er komt een blauwe zone op onder meer de Parkstraat, Park en Vincent van Goghstraat. Daarnaast maken Berg, Weverstraat, het Vincent van Goghplein en een aantal zijstraten ook gedeeltelijk onderdeel uit van de blauwe zone. De grenzen en blauwe zone parkeerplaatsen staan op deze plattegrond aangegeven.

De blauwe zone in Nuenen omvat:

 • Parkhof
 • Walburg
 • De Smidse
 • Parkstraat tussen Park en Voirt
 • Park
 • Kerkstraat, tussen Park en Kerkstraat 4
 • Vincent van Goghstraat, tussen Park en Pastoor Aldenhuijsenstraat (tot en met huisnummer 72)
 • Margot Begemannstraat, tussen Vincent van Goghstraat en het nieuwe parkeerterrein van Jan Linders
 • Een derde van het Vincent van Goghplein
 • Berg, tussen Park en Berg 54
 • Weverstraat, tussen Berg en Larikslaan
 • Papenvoort, tussen Berg en Papenvoort 11
 • Beekstraat, tussen Berg en Beekstraat 2c
 • Mgr. Cuytenlaan, de parkeerplaatsen tegenover Mgr. Cuytenlaan 2 en 4. Twee parkeerplaatsen blijven privé.

Hoe werkt een blauwe zone?

 • Parkeerduur beperking: max. 2 uur
 • Alleen parkeren bij blauwe markering
 • Gebruik parkeerschijf: bij het parkeren wordt de pijl van de parkeerschijf gezet op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst (het eerstvolgende halve of hele uur). Als bijvoorbeeld geparkeerd wordt om 9:05 uur, dan wordt de parkeerschijf op 9:30 uur gezet. De parkeerschijf wordt achter de voorruit aangebracht. Het gebruik van parkeerschijven met een geactiveerd klokmechanisme is niet toegestaan.
 • Venstertijden:
  • Vrijdag van 8.00 – 21.00 uur
  • Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 – 19.00 uur
 • Ontheffingen voor bewoners (onder bepaalde voorwaarden)
 • Handhaving door BOA’s

Ondernemers en de blauwe zone

De ondernemers in het centrumgebied zijn sterke voorstanders van de blauwe zone. Hun wens is meer parkeerruimte voor bezoekers om zodoende de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. Het Centrum Management is dan ook sterk betrokken in het proces.

Ondernemers en werknemers komen niet in aanmerking voor een ontheffing. De parkeerplaatsen zijn immers bedoeld voor bezoekers van het centrum. Ondernemers en werknemers parkeren daarom buiten de blauwe zone, waar voldoende langparkeergelegenheid is.

Meest gestelde vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat de komst van een blauwe zone vragen oproept voor u als inwoner of ondernemer van Nuenen. Daarom hebben we op de meest gestelde vragen een antwoord geformuleerd. Deze kunt u hier inzien.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de blauwe zone? Neem dan contact met ons op: u kunt ons bellen of een bericht achterlaten via de website.