Blauwe zone

De gemeente Nuenen is van plan om een blauwe (parkeerschijf)zone in het centrum van Nuenen in te voeren.

Waarom een blauwe zone in Nuenen?

In het centrum van Nuenen zijn tijdens piekmomenten weinig parkeerplaatsen vrij voor bezoekers van het centrum. Door het instellen van een blauwe zone mag er niet langer dan twee uur geparkeerd worden. Parkeren mag alleen in de parkeervakken met een blauwe markering en met gebruik van een parkeerschijf.

De beoogde blauwe zone is bedoeld om langparkeren, met name door werknemers, in het centrumgebied te voorkomen. Bovendien zorgt een blauwe zone voor een betere benutting van de parkeerplaatsen, omdat er meer roulatie is. Zo komt er meer parkeerruimte beschikbaar voor het winkelende publiek en andere bezoekers van het centrum. Het instellen van de blauwe zone is dan ook een nadrukkelijke wens van de ondernemers van het centrum.

Waar komt de blauwe zone?

De beoogde blauwe zone in Nuenen omvat:

 • Parkstraat tussen Park en Voirt
 • Park
 • Vincent van Goghstraat, tussen Park en Pastoor Aldenhuijsenstraat (tot en met huisnummer 72)
 • Margot Begemannstraat, tussen Vincent van Goghstraat en het nieuwe parkeerterrein van Jan Linders
 • Een derde van het Vincent van Goghplein
 • Berg, tussen Park en Berg 54
 • Weverstraat, tussen Berg en Larikslaan
 • Papenvoort, tussen Berg en Papenvoort 11
 • Beekstraat, tussen Berg en Beekstraat 2c
 • Mgr. Cuytenlaan, tussen Berg en Mgr. Cuytenlaan 2a

Bekijk de detailkaart van het gebied.

Hoe werkt een blauwe zone?

 • Parkeerduur beperking: max. 2 uur
 • Alleen parkeren bij blauwe markering
 • Gebruik parkeerschijf
 • Venstertijden:
  • Vrijdag van 8.00 – 21.00 uur
  • Maandag t/m donderdag en zaterdag van 8.00 – 19.00 uur
 • Ontheffingen voor bewoners (onder bepaalde voorwaarden)
 • Handhaving door BOA’s

Proces

In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de blauwe zone. We hebben een parkeercafé met een klankbordgroep georganiseerd en een plan van aanpak opgesteld. In 2018 heeft het college dit plan vastgesteld, hebben we de concept grenzen en uitgangspunten bepaald en gesprekken met grondeigenaren gevoerd. We hebben ook onderzoek naar ontheffingssystemen gedaan. Op 18 september 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats, waar bewoners informatie konden vergaren en vragen konden stellen.

Het college neemt in oktober 2018 een besluit over de blauwe zone, het zogenaamde verkeersbesluit. Na publicatie van dit besluit vindt een ter inzage termijn (6 weken) plaats, waarin eventueel bezwaar en beroep gemaakt kan worden.

Afhankelijk van eventuele bezwaren (en weersomstandigheden) starten we naar verwachting in november 2018 met de realisatie van de blauwe zone. Dit omvat onder meer het plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van markering. Markering bestaat uit blauwe klinkers of blauwe verf, dit is locatie afhankelijk. Tot slot vindt in 2019 een evaluatie plaats waarin we toetsen op ervaringen en wensen van o.a. gebruik, grenzen, ontheffingen en kosten.

Bewoners en de blauwe zone

Uitgangspunt van de gemeente is dat de blauwe zone de bewoners niet benadeelt en een geringe regellast tot gevolg heeft. Bewoners komen in aanmerking voor een ontheffing, die voorlopig kosteloos wordt verstrekt.

Ontheffing blauwe zone voor bewoners

Bewoners komen in aanmerking voor een ontheffing, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Woonadres binnen blauwe zone (Basis Registratie Personen)
 • In bezit van één of meerdere auto’s (Rijksdienst voor Wegverkeer)
 • Beschikt over geen of maximaal 1 parkeerplaats bij de woning (een parkeerplaats bij de woning is een zichtbare parkeergelegenheid (luchtfoto) bij woning of in parkeerkelder)

De gemeente toetst of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. Voor ontheffingen gelden de volgende uitgangspunten:

 • Max. 2 ontheffingen per huishouden
 • Max. 2 kentekens per ontheffing
 • Ontheffing 1 jaar geldig, daarna verlenging
 • Geldig in eigen straat
 • Voorlopig geen kosten (wellicht op termijn wel, afhankelijk van evaluatie)
 • Ruimte voor maatwerk

Ondernemers en de blauwe zone

De ondernemers in het centrumgebied zijn sterke voorstanders van de blauwe zone. Hun wens is meer parkeerruimte voor bezoekers om zodoende de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. Het Centrum Management is dan ook sterk betrokken in het proces.

Ondernemers en werknemers komen niet in aanmerking voor een ontheffing. De parkeerplaatsen zijn immers bedoeld voor bezoekers van het centrum. Ondernemers en werknemers parkeren daarom buiten de blauwe zone, waar voldoende langparkeergelegenheid is.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de beoogde blauwe zone? Neem dan contact met ons op: u kunt ons bellen of een bericht achterlaten via de website.