Buurtbus

Vanaf maandag 10 december 2018 gaat er een buurtbus rijden van Best via Son en Breugel, Nederwetten, Nuenen en Eeneind naar Geldrop. In 2016 zijn de buslijnen 21 en 22 uit de dorpskern Gerwen verdwenen. Met name een directe verbinding met Nuenen Centrum wordt als een groot gemis ervaren. Daarnaast is de roep om een directe busverbinding tussen Nuenen-Geldrop steeds luider geworden. Wethouder Van Brakel van verkeer: ‘’We zijn echt heel blij dat we met de provincie deze afspraken hebben kunnen maken. Door deze busverbinding zijn al onze dorpskernen weer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Én we hebben een rechtstreekse verbinding met het ziekenhuis in Geldrop vanuit Nuenen.’

De buurtbusverbinding 260 wordt nu verlengd volgens onderstaande route.

kaart-buurtbus

Gezien vanuit vertrekpunt Best blijft de route tot halte “Nuenen Centrum” ongewijzigd. Vanaf halte “Nuenen Centrum” wordt de route verlengd naar het St. Annaziekenhuis te Geldrop via bedrijventerrein de Huufkes en station Geldrop.

De nieuwe route wordt op 10 december 2018 in gebruik genomen.  Om de verbinding na de pilot van 2 jaar in de lucht te houden, zullen er in het eerste jaar gemiddeld minimaal 250 reizigers per maand moeten reizen op het nieuwe traject Nederwetten – Nuenen – Geldrop, dus 3000 per jaar. In het tweede jaar zullen gemiddeld minimaal 400 reizigers per maand moeten reizen op het nieuwe traject Nederwetten – Nuenen – Geldrop, dus 4800 per jaar. Indien na 2 jaar blijkt dat deze doelstelling niet wordt gehaald, wordt de maatregel teruggedraaid.

Bereikbaarheid dorpskern Gerwen

De route van lijn 260 is onlangs gewijzigd (d.w.z. dat de voorgestelde route via Gerwen komt te vervallen), omdat de afgesproken dienstregeling niet realistisch bleek na rijtijdmetingen. Daarom is besloten om lijn 259 (die momenteel van Beek en Donk via Stiphout naar Nuenen rijdt) per 9 december 2018 niet langer via Stiphout te laten rijden, maar via Gerwen.

kaart buurtbus 259