Verkiezingen Europees Parlement

Een aantal inwoners heeft aangegeven geen kandidatenlijst te hebben ontvangen per post. U kunt een kandidatenlijst afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Onze excuses voor het ongemak.
 Op donderdag 23 mei 2019 vinden er weer verkiezingen plaats.    '                 

Het tegenwoordige Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. In het parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om nationale partijen die een verbinding zijn aangegaan met partijen uit (minimaal) 5 andere lidstaten.

Bent u als kiezer niet in de gelegenheid om persoonlijk te stemmen, dan kunt u een ander machtigen.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. U kunt iemand machtigen die zelf een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing an de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtbewijs is maandag 20 mei 2019, tot 12.00 uur.

De onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag verlenen. Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen dezelfde gemeente woonachtig bent. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing het Europees Parlement in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kan u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u voor het Europees Parlement stemmen in elke gemeente in Nederland. U kunt een kiezerspas aanvragen tot uiterlijk maandag 20 mei 2019 (schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), dat wil zeggen 22 mei 2019 voor 12.00 uur. U moet uw stempas inleveren bij omzetting kiezerspas.

Stemmen per brief

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en u wil per brief stemmen bij de Europees Parlementsverkiezing, dan verloopt de aanvraag altijd via gemeente Den Haag. Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Registratie als kiezer

De burgemeester van Nuenen maakt bekend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Jan van Schijnveltlaan 2 kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van het Europees Parlement mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?

De stempassen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei  2019 moeten voor 9 mei 2019 bij alle kiezers thuisbezorgd zijn.

Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aan vragen.

U kunt een vervangende stempas aan vragen tot uiterlijk maandag 20 mei 2019(schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), dat wil zeggen woensdag 22 mei 2019 voor 12:00 uur.

U kunt een vervangende stempas aanvragen op elke werkdag (tijdens de openingstijden) bij de afdeling Dienstverlening, in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. U dient hiervoor wel geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het stembureau verkrijgen.

Waar kunt u stemmen

U kunt met een stempas overal binnen de gemeente stemmen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle stembureaus.é

 • Het Klooster Raadzaal, Park 1
 • Gemeenschapshuis de Koppelaar, De Koppel 1
 • BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3
 • Gemeenschapshuis D'n Heuvel, Heuvel 11
 • BS de Nieuwe Linde, van Duynhovenlaan 15
 • Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestr. 1
 • Brede School de Wentelwiek, Jacobushoek 5
 • Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27(Let op: via hoofdingang aan de Meierijlaan)
 • Gemeentehuis, Jan van Schijnveltln 2
 • Wijkgebouw Scarabee. Mantelmeeuwlaan 10
 • Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
 • Nuenenscollege, Sportlaan 8
 • De Crijnssschool, Heikampen 1-3

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelers.

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Registratie als kiezer verkiezingen Europees Parlement

Wanneer u in Nederland woont en de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat, dan mag u in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich registeren. Uw verzoek moet uiterlijk 9 april in ons bezit zijn.