Verkiezingen gemeenteraad 2018

Verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 21 maart 2018 is de gemeenteraadsverkiezing.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

Referendum

Op woensdag 21 maart 2018 is er een raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).

Waar gaat het referendum Wiv over?

Lees er alles over op de website van de Referendum commissie of bekijk de Tekst Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij dit referendum stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.

Dorps- en wijkraadverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018  zijn er in onze gemeente ook de Dorps- en wijkraadverkiezingen.