Voorgenomen herindeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven vastgesteld. Een herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten.